Ajankohtaista tietoa koronavirukseen varautumisesta lukioissa, kouluissa ja päiväkodeissa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
27.3.2020 klo 18.20

Saamme paljon kysymyksiä varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämisestä. Tähän uutiseen on koottu vastauksia yleisiin kysymyksiin sekä ajantasaista tietoa päiväkodeista, kouluista ja lukoista. Uutinen on päivitetty viimeksi 1.4.2020 klo 12:50 varhaiskasvatuspaikkatakuun osalta ja 2.4.2020 15:05 valmistavan opetuksen osalta.

Päiväkodit auki, kotihoitoa suositellaan

Päiväkodit sekä päiväkotien yhteydessä järjestettävä esiopetus pysyvät auki. Näin yhteiskunnan toimimisen kannalta kriittisillä aloilla työskentelevät huoltajat pääsevät töihin.

  • Jos sinulla on mahdollisuus, järjestä lapsesi hoito kotona. Ilmoita tästä päiväkodin johtajalle.
  • Avoimen varhaiskasvatuksen (avoimet päiväkodit, kerhot ja asukaspuistot) toiminta on keskeytetty.

Yksiköitä saatetaan yhdistää tässä poikkeustilanteessa

Erittäin monet huoltajat ovat noudattaneet hallituksen vetoomusta hoitaa mahdollisuuden mukaan lapsia kotona, kiitos siitä!

Jotkin yksiköt ovat tyhjentyneet lapsista kokonaan tai paikalla on ollut vain hyvin pieni osa lapsista. Tämän johdosta joidenkin yksiköiden toimintaa siirretään toiseen lähellä olevaan yksikköön huomioiden tartuntariskin minimointi ja pienet lapsiryhmät.

Huoltajat saavat tiedot näistä järjestelyistä omasta päiväkodista.

Saadaanko varhaiskasvatusmaksuista hyvitystä?

Kunnallisen ja ostopalveluvarhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ei peritä ajalla 18.3. -13.5.2020 niiltä päiviltä, joina lapsi on ollut pois varhaiskasvatuksesta. Lapsen huoltajan tulee ilmoittaa lapsensa poissaolosta mahdollisimman ajoissa, viimeistään poissaolopäivän aamuna klo 9.00 mennessä. Mitään perustetta lapsen poissaololle ei tarvitse tänä aikana ilmoittaa. Ilmoittamatta jätetyistä poissaoloista peritään maksu.

Varhaiskasvatuspaikkatakuuta koskevien periaatteiden muuttaminen väliaikaisesti

Varhaiskasvatuspaikkatakuuta koskevia periaatteita muutetaan väliaikaisesti 18.3 - 13.5.2020 väliseksi ajaksi siten, että takuulle voi jäädä vähintään 1 kuukauden ajaksi 18.3.2020 alkaen takautuvasti. Huoltajat voivat keskeyttää varhaiskasvatuksen tilapäisesti ja Espoon kaupunki tarjoaa lapsille mahdollisuuden palata omaan päiväkotiin tai mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoitoon.

Takuusta sovitaan kirjallisesti varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa.

Huoltajat, joilla on alle 3-vuotias lapsi, voivat hakea varhaiskasvatuspaikkatakuun aikana lasten kotihoidontukea.

Mikäli varhaiskasvatuksen järjestämisvelvollisuutta koskevat väliaikaiset rajoitukset jatkuvat 13.5.2020 jälkeen ja valtioneuvosto suosittelee edelleen lasten pitämistä pois varhaiskasvatuksesta, varhaiskasvatuspaikkatakuuta koskevien periaatteiden väliaikaista muutosta jatketaan suosituksen päättymispäivään asti.

Peruskoulujen oppilaat opiskelevat kotona 18.3. alkaen

Koulujen vuosiluokkien 4-10 lähiopetus koulun tiloissa keskeytetään ja oppilaat opiskelevat kotona.Hallitus esitti 30.3., että poikkeukselliset opetusjärjestelyt jatkuvat 13.5. asti. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Kenelle lähiopetusta järjestetään?

  • Hallitus tarkensi lähiopetuksen järjestämistä 20.3.2020. Peruskoulun 1-3 luokkien oppilaat voivat tulla lähiopetukseen koululle. Oppilaita suositellaan opiskelemaan kotoa käsin, mikäli mahdollista. 

  • Lisäksi lähiopetusta järjestetään tarvittaessa niille erityisen tuen päätöksen saaneille perusopetuksen oppilaille aekä valmistavan opetuksen oppilaille, joiden huoltajat eivät pysty ottamaan lastaan kotiin.

  • Koulut pyytävät huoltajia ilmoittamaan lapset, jotka tarvitsevat lähiopetusta.

Mitkä ovat mainittuja "yhteiskunnan kannalta kriittisiä tehtäviä"?

Valtioneuvoston sivuilla on 17.3. illasta julkaistu listaus kriittisten alojen henkilöstöstä.

Miten kotona olevien oppilaiden opetus järjestetään?

Hallitus on kertonut, että opetus toteutetaan ”poikkeuksellisin opetusjärjestelyin”. Käytännössä oppilaat saavat opettajilta esimerkiksi itsenäisiä tehtäviä ja etäopetusta. Opetuksessa voidaan käyttää niin oppilaiden oppikirjoja kuin sähköisiä materiaaleja.

Opetuksen toteuttamisen tapoja tarkennetaan, kun kouluun saapuvien ja etäopetukseen osallistuvien lasten määrä täsmentyy.

Miksi Wilmaa pitää seurata?

Koulun opettajat ohjeistavat Wilma-viestillä oppilaita ja heidän huoltajiaan, miten opetus järjestetään. Mikäli Wilman toiminnassa on ongelmia, ota yhteyttä lapsesi kouluun. Wilmaan pääset kirjautumaan osoitteessa https://wilma.espoo.fi/.

Miten koulujen oppilashuolto järjestetään?

Oppilashuolto on edelleen käytettävissä kaikille espoolaisille lapsille ja nuorille. Tapaamiset järjestetään joko puhelimitse, etäyhteyksin tai yksittäisten oppilaiden käynteinä ajanvarauksen kautta. Koulupsykologin ja koulukuraattorin yhteystiedot löydät koulun kotisivulta (espoo.fi/koulunnimi).

Tarjotaanko koulussa koululounasta?

Eväspusseja tarjotaan etäopetuksessa oleville peruskoulujen oppilaille ja lukioiden opiskelijoille 30.3. alkaen. Halukkuutta eväspussin hakuun kysytään huoltajilta ja lukioiden opiskelijoilta Wilma-viestillä etukäteen.
 
Etäopetuksessa oleville ei tarjota lämmintä kouluruokaa, jotta oppilaiden ei tarvitse kokoontua ruokailemaan samoihin tiloihin. Lähiopetuksissa oleville oppilaille järjestetään kouluruokailu.

Mitä lähiopetuksessa oleminen tarkoittaa?

Lähiopetuksessa olevat oppilaat saavat opetusta koululla. Koulukuljetuksessa olevien oppilaiden koulukuljetukset järjestetään.

Järjestetäänkö iltapäivätoimintaa?

Iltapäivätoiminta, aamu- ja iltapäivähoito järjestetään lähiopetuksissa oleville lapsille, jotka tavallisestikin ovat hoidossa.

Lapsellani on vähän nuhaa, pitääkö hänen jäädä kotiin?

Sairaana ei pidä tulla päiväkotiin, kouluun tai töihin.

Lukiolaiset ovat etäopetuksessa, ylioppilaskirjoituksia aikaistettiin

Kaupungin lukiot siirtyivät etäopetukseen 16.3. alkaen. Lukion opettajat ohjeistavat omien opetusryhmiensä opiskelijoita.

Saako lapseni tulla matkalta Suomeen palattuamme varhaiskasvatukseen tai kouluun?

Ulkomaan matkalta Suomeen palaavan henkilön tulisi jäädä 14 vuorokaudeksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin Sisäministeriön ohjeen mukaisesti. Sama ohje koskee sekä varhaiskasvatuksessa olevia lapsia, koulujen oppilaita että henkilöstöä. 

Järjestetäänkö kevääksi suunniteltuja koulujen ja varhaiskasvatuksen retkiä ja matkoja?

Koulujen ja lukioiden ulkomaanmatkat on peruttu toistaiseksi 10.3.2020 alkaen. Espoon kaupungin päiväkoteihin, kouluihin ja lukioihin ulkomailta suuntautuvat kansainväliset vierailut siirretään syksylle. 

Varhaiskasvatuksen retket perutaan toistaiseksi. Poikkeuksena ovat retket lähiluontoon, jonne päästään ilman julkista liikennettä.

Koulujen opintoretkiä, kuten KULPS-vierailuja siirretään. Espoon nuorisovaltuuston järjestämä Vaikuttamo-tapahtuma 23.3.2020 sekä Espoon Nuorisopalveluiden osallistuvan budjetoinnin ManiMiitti-starttitapahtuma 19.5.2020 on peruttu. 

Kuka voi määrätä oppilaita tai henkilökuntaa karanteeniin?

Mahdollisista karanteeneista päättää Espoon kaupungin tartuntatautilääkäri THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja HUSin ohjeistuksen mukaisesti. 

Mikäli lapsi tai nuori määrätään karanteeniin, hänen huoltajansa saavat yhteydenoton Espoon tartuntatautiyksiköstä. Jos yksi tai useampi koulun luokista tai varhaiskasvatuksen ryhmistä määrätään karanteeniin, tiedotetaan koko yksikön lasten huoltajia ja henkilökuntaa. 

Esiopetusta ja varhaiskasvatusta ei järjestetä karanteenissa oleville. 

Lue ajankohtaiset tiedot osoitteesta  espoo.fi/koronavirus .