Avoin data

Espoon kaupungin avoimeen dataan voit tutustua seudullisessa Helsinki Region Infoshare -verkkopalvelussa.

www.hri.fi -verkkopalvelu tarjoaa helpon tavan löytää, saada ja hyödyntää Helsingin seudun julkisia tietovarantoja avoimena datana. Tarjolla oleva tieto on pääosin tilastodataa mutta palvelun kautta löytää myös muuta seudun avointa dataa.

HRI-verkkopalvelun käyttäjät voivat antaa palautetta tietoaineistosta, käydä tietoaineistoihin liittyvää keskustelua sekä esittää toiveita uusien aineistojen julkaisemiseksi avoimena datana.

HRI-verkkopalvelun tiedot siirtyvät automaattisesti kansalliseen avoimen datan palveluun avoindata.fi:hin, josta vastaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori.

Yhteystiedot

Palaute:
hri@hel.fi

HRI:n operatiivisesta koordinoinnista vastaa Helsingin kaupungin kaupunginkanslia