Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta

Oletko huolissasi asiakkaasi, läheisesi tai jonkun muun kohtaamasi henkilön elämänhallinnasta, päihteiden käytöstä, toimeentulosta tai lasten tilanteesta? Voit tehdä ilmoituksen Espoon sosiaalipalveluihin sähköisellä lomakkeella. Sen perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat, millaista apua kyseisen henkilön tai perheen elämäntilanteeseen voidaan tarjota.

Täytä sähköinen ilmoitus, mikäli sinulla ei ole henkilön suostumusta ja jos hän ei kykene huolehtimaan itsestään, terveydestään tai turvallisuudestaan. Sähköisen ilmoituksen tekemiseen tarvitset henkilön henkilötunnuksen.

Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on huolestunut toisen henkilön elämäntilanteesta. Ilmoituksesi perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat, millaista apua kyseisen henkilön tai perheen elämäntilanteeseen voidaan tarjota.

Laki velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilöt, sosiaalikuraattorit sekä sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, varhaiskasvatuksen, pelastuslaitoksen, hätäkeskuslaitoksen, tullin, poliisin, rikosseuraamusviraston, työ- ja elinkeinoviranomaisen, kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisien palveluksessa olevat tekemään ilmoituksen (sosiaalihuoltolaki, 35 §). Jos kuulut edellä mainittuihin ammattiryhmiin ja olet työssäsi saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, sinun on ohjattava hänet hakemaan sosiaalipalveluja. Jos apua tarvitseva henkilö antaa suostumuksensa, voit täyttää sähköisen yhteydenottolomakkeen. Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan tai jos lapsen etu sitä välttämättä vaatii, sinun on viipymättä tehtävä ilmoitus. Salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä.

HUOM!
Ota yhteyttä sosiaalihuoltoon täyttämällä sähköinen yhteydenottolomake, mikäli sinulla on henkilön suostumus ja tiedät hänen henkilötunnuksensa.

Jos et tiedä henkilötunnusta, täytä tulostettava lomake ja postita tai faksaa se Espoon aikuissosiaalityön toimistoon (pdf, 49 Kt). Yhteystiedot ovat lomakkeen alareunassa.

Lastensuojeluilmoitus

Jos lapsen hyvinvointi huolestuttaa sinua, voit täyttää lastensuojeluilmoituksen sähköisesti. Mikäli et tiedä lapsen henkilötunnusta täytä tulostettava lastensuojeluilmoitus (pdf, 32 Kt) ja lähetä sen sosiaalitoimistoon. Yhteystiedot ovat lomakkeen alareunassa. Yhteydenoton perusteella sosiaalityöntekijä on yhteydessä perheeseen ja tekee tilannearvion yhdessä perheen kanssa.

Kun apua tarvitaan kiireellisesti, ota yhteyttä puhelimitse

Sähköisesti ja lomakkeella jätettyjä yhteydenottopyyntöjä käsitellään arkisin klo 8-16. Jos henkilö on välittömän huolenpidon tarpeessa illalla, yöllä tai viikonloppuna, soita Espoon sosiaali- ja kriisipäivystykseen, puh. 09 816 42439. Numerossa päivystetään ympäri vuorokauden.

Huom!

Palvelussa on huoltotoimenpiteistä johtuva käyttökatko joka viikko torstain ja perjantain välisenä yönä klo 23 - 0:30 sekä joka kuukauden neljäntenä maanantaina klo 22 - 00.

Sähköisen asioinnin tekninen käyttötuki

Teknisissä kysymyksissä (kirjautumisongelmat, virheilmoitukset jne.) voit jättää viestin sähköpostitse sotet.sahkoinenasiointi@espoo.fi tai palautejärjestelmän kautta.