Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu

Mietityttääkö katuja, puistoja, yleisiä alueita, pysäköintiä, kaavoitusta, kiinteistön muodostusta sekä rakennuslupaa koskeva kysymys? Sähköisistä palveluista ja usein kysytyistä kysymyksistä (UKK sivun alareunassa) saattaa löytyä heti vastaus.

Sähköinen palvelu

Espoon karttapalvelusta löydät tietoa kaavoituksesta, kaduista ja puistoista, katutapahtumista, rakentamisesta ja palveluista. Älypuhelinkäyttäjä ohjataan suoraan mobiiliversioon. Käyttäjän sijainti on mahdollista paikantaa palvelussa.

Rakentamisen ja maankäytön sähköisessä asiointipalvelussa hoidat alueiden käyttöön, kaupunkisuunnitteluun, rakennusvalvontaan ja tontteihin liittyvät asiat. Hakemukseen voit liittää piirustukset ja muut tarpeelliset liitteet. Palvelussa voit seurata hakemuksesi käsittelyä ja lähettää kaupungille pikaviestejä.

Palautejärjestelmä

Asiakaspalvelussa välitämme toiveesi ja toimenpide-ehdotuksesi aina oikealle taholle. Suosittelemme sähköistä asiointia palautejärjestelmässä tai mobiilipalauteella.

Verkossa: palautejärjestelmän kautta  voi antaa palautetta milloin vain (24/7).

Mobiilisti: Trimble Feedback -sovelluksella voit antaa palautetta suoraan Espoon kaduilta ja puistoista. Liitä mukaan valokuva kohteesta ja ympäristöstä, jotta saamme kokonaiskuvan ongelmasta.

Palautteissa on tällä hetkellä ruuhkaa

Asiakaspalvelu on tällä hetkellä ruuhkautunut suuren palautemäärän vuoksi. Pyrimme kuitenkin vastaamaan palautteisiin mahdollisimman pian.

Palvelemme seuraavissa asiakokonaisuuksissa

Kaupunkitekniikan keskus: kadut, puistot ja viheralueet, metsät ja pysäköinninvalvonta. Palautepalvelu 24/7. Puhelinpalvelu ma-pe klo 10.00-15.30.

Kaava-asiat: nähtävillä tai valmisteilla olevat kaavahankkeet, asemakaavat ja (osa)yleiskaavat tai voit tiedustella kaavamerkinnöistä ja kaavamääräyksistä sekä maankäyttöön liittyvistä lupa-asioista, kuten kaavasta poikkeamisesta ja suunnittelutarveratkaisusta. Kaavoitus -sivulta löydät Kaupunkisuunnittelukeskuksen  yhteystiedot. Asemakaavoituskohteet: sivulta löydät kaavan valmistelijan yhteystiedot. Tapaaminen tulee aina sopia etukäteen. 

Johtotietopalvelu: maanalaiset johdot

Kaupunkimittaus: kiinteistöjen lohkomiset asemakaava-alueella, tonttijaot, kiinteistörekisterin ylläpito ja karttapalvelu

Rakennusvalvonta: rakentamisen lupa-asiat ja jatkuva valvonta, Asiakaspalvelupiste Kirkkojärventie 4:ssä.

Ympäristökeskus: luonnonsuojelu ja ympäristövalvonta, ympäristövalvonnan luvat