Arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelukilpailut

Espoo on kasvava ja kehittyvä kaupunki, joka haluaa olla rakentamassa esteettistä ja ekologista ympäristöä yhdessä asukkaidensa kanssa. Tavoitteena on suunnitella ja rakentaa kaupunki, jossa on huomioitu ihmiset, yhteisöt, luonto ja kulttuuri. Tähän päästään vahvistamalla yhteistyötä asukkaiden ja yhteisöjen kesken, ja ottamalla heidät vahvemmin mukaan kaupungin suunnitteluun.  

Tulevaisuuden kaupunkikuvan suunnittelua ja kehittämistä ovat myös arkkitehti- ja kaupunkisuunnittelukilpailut, joiden avulla pyritään saamaan uusia ideoita ja visioita kaupunkisuunnitteluun. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joiden pohjalta on mahdollista käynnistää asemakaavan muutoksen laadinta ja jatkaa alueiden suunnittelua viitesuunnitelmiksi.

Tärkeä osa kaupunkikuvan suunnittelua ovat erilaiset ohjelmat ja kehittämishankkeet, joissa alueiden asukkaat ja toimijat pääsevät kertomaan ideoitaan kaupungin eri alueiden elävöittämiseksi. Erilaisilla ohjelmilla ja kehittämishankkeilla halutaan kannustaa asukkaita olemaan mukana asuinalueidensa visioinnissa sekä ideoimaan asioita, joita he itse haluaisivat tehdä asuinalueensa hyväksi.

Tällä hetkellä käynnissä ei ole arkkitehtuuri- tai kaupunkisuunnittelukilpailuja.