Puolarintie, 322500

Asemakaavan tavoitteena on yleiskaavan ja osin asemakaavan mukaisen Ylismäentien ja Puolarintien yhdistävän kadun valmiiksi kaavoittaminen. Suunnittelussa huomioidaan virkistys- ja luontoarvot

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 23.3.–23.4.2020. Tutustu aineistoon sivulla Valmisteluvaihe. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta syksyllä 2020

Puolarintien kaavahankkeeseen liittyy aiemmin laadittu Olarin ja Puolarin alueen kehityskuva-työ  Puolari-Olari-kehityskuva -työssä tarkasteltiin laajemmin Puolarin ja Olarin alueen maankäyttöä, mutta Puolarintie 322500 -kaavahanke koskee vain yleiskaavan mukaista pääkatuyhteyttä sekä ympäröiviä yleisiä alueita.

Asemakaavoituksen kulku