Lahdenpohja, 221801

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kaavoittaa erillispientalojen kortteli-alue suojelualueeksi siten, että se muodostaa suojellun vanhan metsän kanssa eheän luonnonsuojelualueen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 24.6.–20.8.2019.

Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe

Asemakaavoituksen kulku