Hepokorvenkallio, 633300

Mahdollistetaan datakeskuksen ja sen vaatimien toimintojen sijoittuminen alueelle.
Suunnittelussa huomioidaan alueen viheryhteydet, ekologisten verkoston kannalta tärkeät luontoalueen ja latuverkoston säilyminen Oittaan virkistysalueelle Kehä III:n suunnasta.

Kaavaehdotus nähtävillä 22.3.–20.4.2021. Tutustu ehdotukseen sivulla Kaavaehdotus

Tutustu kaavahankkeeseen virtuaalikierroksen kautta Hepokorvenkallion datakeskus.

Asemakaavoituksen kulku

Hepokorvenkallion kaavaehdotuksesta pidettiin etäasukastilaisuus 20.4.2021. Asukastilaisuuden esitykset ja kooste kysymyksistä ja vastauksista on viety sivulle Kaavaehdotus kohtaan Liitetiedostot.