Pappilanmäki, 610703

Tämän kaavahankkeen sivu on siirtynyt Espoon uuteen verkkosivustoon, osoitteeseen Pappilanmäki.

Hautausmaan huoltotoimintojen uudelleen jäsentely ja asumisen lisääminen Espoontien varressa.

Kaavahankkeen suunnittelu on käynnissä. Kaavoituksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka sisältää myös kaavan valmisteluaineiston. Se tulee nähtäville arviolta keväällä 2021.

Alue on aikaisemmin kantanut nimeä Pappilanpelto ja aluenumero on ollut 614000.

Asemakaavoituksen kulku