Sokinsuonkuja, 611520

Nykyisten liikerakennusten ja palveluiden tilalle suunnitellaan asuinkerrostaloja ja kaupan palveluita.
Kaavoituksessa tarkastellaan myös Kirstin koulutonttia osana Suvelan kehittämistä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä siihen liittyvä kaavan valmisteluvaihe on nähtävillä 21.10.–19.11.2019. Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe.

Asemakaavoituksen kulku