Sivistystoimen palvelut

Varhaiskasvatus
Koulut ja lukiot
Liikunta, kulttuuri ja nuoriso
Tilojen kuntalaiskäyttö
Taiteen perusopetus

Varhaiskasvatus

Päiväkodit ovat avoinna.

Varhaiskasvatukseen tullaan vain terveinä ja huolehditaan hygieniasta

Noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön antamia ohjeita koronavirusepidemian aikana toimimisesta ja hygieniasta huolehtimisesta.Omaehtoisen karanteenin ohjeistuksia on tiukennettu. Karanteenisuositus koskee nyt myös lapsia, eli päiväkotiin ei tule mennä, jos on ollut matkalla matkustusrajoitusmaassa.

Lasten ja aikuisten tulee olla terveitä tullessaan varhaiskasvatukseen. Noudatetaan tehostettua käsihygieniaa ja kädet pestään huolellisesti ainakin aamulla lapsiryhmään tultaessa, ulkoa sisälle tultaessa, ennen ruokailua, WC-käyntien yhteydessä sekä kotiin palattaessa. Pyydämme teitä huoltajia välttämään oleskelua varhaiskasvatusyksikön sisätiloissa, jotta kontakteja voidaan vähentää. Lapset eivät voi toistaiseksi ottaa omia lelujaan mukaan varhaiskasvatukseen.

Avoin varhaiskasvatus

Asukaspuistot

Kaikki asukaspuistot ovat avoinna lukuunottamatta Matinkylän asukaspuistoa, joka on remontissa.

Asukaspuistojen toiminta on toistaiseksi ulkotoimintaa. Asukaspuistojen sisätilat pidetään suljettuina. Wc-tiloja saa kuitenkin käyttää tarvittaessa, mutta tällöinkin tulee huomioida 2 m:n turvaväli sekä hyvä yskimis- ja käsihygienia.

Asukaspuistoissa noudatetaan tällä hetkellä voimassa olevia Korona-ohjeita. Puistoon ei saa tulla, jos on vähänkin sairaana. Puistossa tulee myös huomioida turvavälit sekä hyvä yskimis- ja käsihygienia.

Suomi tutuksi -toimintaa ei toistaiseksi järjestetä. 

Asukaspuistoissa järjestetään toimintaa pienille koululaisille. Toiminta on pääsääntöisesti ulkotoimintaa. Koululaisten välipalahetken aikana huomioidaan hygieniaohjeet ja turvavälit. Osa koululaista on ilmoittautunut maksulliselle välipalalle ja osalla on omat eväät.  Jääkaappia ei saa käyttää, joten omien eväiden tulee olla sellaisia, että niitä ei tarvitse laittaa jääkaappiin. Mikäli lapsia on paljon, välipalahetki porrastetaan.

Asukaspuistojen leluvarastot pidetään toistaiseksi suljettuina.

Avoimet päiväkodit

Avoimet päiväkodit ovat toistaiseksi suljettuina. Näin sen takia, että avoimissa päiväkodeissa ei ole mahdollista järjestää ulkotoimintaa ja sisätiloissa lähikontakteja on mahdoton välttää.

Kerhot

Kerhot ovat aloittaneet toimintansa 13.8.2020.

Koulut ja lukiot

Terveenä tervetuloa kouluun, sairaana pitää jäädä kotiin  

Kouluun tai lukioon tullaan vain terveenä. Sairastapauksissa ja karanteeneissa noudatetaan THL:n ohjeita. 

Lisätietoa: Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ohjeita turvalliseen arkeen

Tarkempaa tietoa koulun järjestelyistä saat lapsesi koululta tai lukiolta 

Huoltajat ja opiskelijat saavat tietoa tarkemmista järjestelyistä, kuten aikatauluista ja poissaolojen hakemisesta koululta tai  lukiolta Wilman kautta. Kouluissa ja lukioissa noudatetaan OPH:n ohjeistusta ja THL:n hygieniasuosituksia. 

Jos koulussa tai lukiossa tapahtuu altistuminen, huoltajat ja opiskelijat saavat tiedon 

Espoon tartuntatautiyksikkö ottaa aina yhteyttä koronavirukselle altistuneiden ja karanteeniin asetettavien lasten huoltajiin. Täysikäisille opiskelijoille altistuksesta kerrotaan suoraan. Lasten ja nuorten huoltajat, henkilökunta ja täysi-ikäiset lukiolaiset saavat tiedon, jos heidän koulunsa/lukionsa tiloissa on tapahtunut altistus.  

Peruskoulujen karanteeniin määrätyt oppilaat saavat päätöksen erityisistä opetusjärjestelyistä, jolloin he opiskelevat kotoa käsin. Jos lapsesi altistuu vapaa-ajalla ja hänet määrätään karanteeniin, ilmoita koulun rehtorille.  

Lukiolaiset siirtyvät karanteenin ajaksi etäopetukseen. Jos opiskelija on vapaa-ajalla tapahtuneen altistuksen vuoksi määrätty karanteeniin, ilmoita siitä lukiolle. 

Lisätietoa: Karanteenit kouluissa ja varhaiskasvatuksessa

Kysymyksiä ja vastauksia altistustilanteista koulussa

Tarvittaessa poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä nopeasti 

Espoon kouluissa ja lukiossa on valmius tarvittaessa siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jolloin oppilaat tai opiskelijat opiskelevat etänä. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt koskevat yhtä tai useampaa ryhmää, luokkaa tai vuosiluokkaa. 

Peruskoulujen osalta siirtymisestä päättää (31.12. asti) sivistystoimen johtaja yhteistyössä tartuntatautiviranomaisen kanssa. 

Lukiokoulutuksessa päätöksen tekevät tilanteen mukaan rehtori, toisen asteen ja aikuiskoulutuksen päällikkö tai ruotsinkielisten sivistyspalveluiden johtaja yhteistyössä tartuntatautiviranomaisen kanssa.

Lukioissa jatketaan etäopetuksessa 28.2.2021 saakka, jonka jälkeen lukiot palaavat osittaiseen lähiopetukseen. Lisätietoa: Lukioissa siirrytään osittaiseen lähiopetukseen 1.3.2021

Maskeja suositellaan 6. luokan ja yläkoulujen oppilaille, toisen asteen opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä kaikille koulutilojen yli 12-vuotiaille vierailijoille 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n antama koronaepidemian leviämisvaiheen maskisuositus koskee laajasti julkisia tiloja, yläkouluja sekä toisen asteen oppilaitoksia, kuten lukioita ja ammattikouluja. 

Peruskouluissa maskien käyttöä suositellaan 6. luokan oppilaille, yläkoululaisille, koulujen henkilökunnalle sekä yli 12-vuotiaille vierailijoille, ellei heillä ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia.

Lukioissa opiskelijoiden ja henkilökunnan toivotaan ottavan laajentunut maskisuositus vakavasti ja noudattavan sitä, ellei ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia. Myös kaikille lukoiden tiloissa vieraileville yli 12-vuotiaille suositellaan maskin käyttöä.

Lisätietoa: Kasvomaskit käyttöön pääkaupunkiseudun toisen asteen oppilaitoksissa

Pääkaupunkiseudulla suositellaan kasvomaskin käyttöä peruskoulujen henkilöstölle

Liikunta, kulttuuri ja nuoriso

Kaikki kaupungin sisäliikuntatilat on suljettu yleisöltä 31.3.2021 asti. 

Koronatilanteen vuoksi kaikki työikäisten ja senioreiden ohjatut sisä- ja ulkoliikuntaliikuntaryhmät on keskeytetty 31.1.2021 asti.

Omatoimiseen liikuntaan kannustavia videoita, linkkejä ja tulostettavia ohjeita on koottu sivulle espoo.fi/omatoimiliikunta.

Espoon museot ja kulttuuritalot ovat suljettu ja kaikki kulttuuritapahtumat peruttu 31.3.2021 saakka. Päätös koskee muun muassa kaikkia Tapiola Sinfoniettan konsertteja sekä kaikkia tapahtumia Sellosalissa, Kannusalissa, Espoon Kulttuurikeskuksessa, Vindängensalissa, Näyttelykeskus WeeGeellä ja Lasten kulttuurikeskus Aurorassa. Kirjastoissa on mahdollista asioida rajatusti.

 

Tilojen kuntalaiskäyttö
 

Koulu- ja päiväkotitilat

Kuntalaiskäyttö kaikissa sivistystoimen hallinnoimissa koulu- ja päiväkotitiloissa sekä asukaspuistoissa on keskeytetty aikuisten harrastustoiminnan osalta 31.3.2021 asti. Jo hyväksytyt aikuisten toiminnan tilavaraukset perutaan maksutta tilavarausten asiakaspalvelun kautta.

Lasten harrastustoiminnan osalta tiloja on avattu rajoitetusti 1.2.2021 alkaen. Lue lisää: Lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkaminen

Lisätietoja: 
koulutilavaraukset@espoo.fi
varhaiskasvatus.tilavaraukset@espoo.fi

Nuorisotilat

Nuorisotilat ovat suljettuina 31.3.2021 asti ja tilojen ulkopuolinen käyttö on kielletty. Ajalle 30.11.-31.3. jo varatuista käyttövuoroista ei peritä maksua.

Taiteen perusopetus

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit ovat linjanneet, että niiden hallinnoimissa tiloissa voidaan toteuttaa 1.2.2021 alkaen alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa, kuten taiteen perusopetusta, rajatusti ja erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen. Taiteen perusopetus aikuisille voi jatkua esim. etänä, ja tästä tiedottaa kukin oppilaitos itse.