Yhteystiedot

Vaihde

puh. 09 816 21, avoinna arkisin klo 8.00 - 16.00.

Asiakaspalvelut

Espoon asiointipisteet
puh. 09 8165 7070
Yleisneuvontaa Espoon kaupungin asioissa.

Sosiaali- ja terveystoimen yhteystiedot
puh. 09 816 21 (vaihde), arkisin klo 8–16.

Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu
puh. 09 8162 5000
Kadut, viheralueet, pysäköinti, kaavoitus sekä näihin liittyvät luvat; kaupunkimittaus, tonttijaot, toimitukset ja karttapalvelut.

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu
puh. 09 8162 5300
Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentamista ja sen vaikutusta ympäristöön, ohjeistaa suunnittelua ja päättää rakentamisen lupa-asioista.

Kirjaamo

PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI
käyntiosoite: Siltakatu 11, Espoon keskus
avoinna arkisin 8.00 - 15.45
puh. 09 816 56000
sähköpostiosoite: kirjaamo@espoo.fi

Kaupungin toimipaikkojen osoitteet

Valtuusto, kaupunginhallitus ja keskushallinto

Espoon valtuusto kokoontuu Valtuustotalolla osoitteessa Espoonkatu 5, Espoon keskus. Espoon kaupunginhallitus kokoontuu osoitteessa Virastopiha 2 C, Espoon keskus. Samasta osoitteesta tavoittaa myös kaupunginjohtajan ja kaupungin keskushallinnon.

Valtuustolle ja kaupunginhallitukselle tarkoitettu posti lähetetään kaupungin kirjaamon kautta: PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

Sähköpostiosoitteet

Espoon kaupungin työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@espoo.fi

Palaute

Voit antaa palautetta Espoon kaupungille palautejärjestelmän kautta.