Espoo-tarina

Espoo-tarina on Espoon strategia. Se suuntaa kaupungin toimintaa entistä paremmin ja selkeämmin yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Espoo-tarina valtuustokaudelle 2017-2021 on hyväksytty valtuustossa 11.9.2017.

Espoo-tarinan päivitys seuraavaa valtuustokautta varten on käynnissä. Lue lisää osoitteesta espoo.fi/munespoo

Kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma johdetaan Espoo-tarinasta. Toimialat ja yksiköt johtavat omat tarinansa ja tavoitteensa Espoo-tarinasta ja yhteisistä valtuustokauden tavoitteista. Tarinaa toteutetaan arjen työssä.

Espoon visio

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

Espoon arvot ja toimintaperiaatteet

Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen.

Espoossa on tärkeää, että arki sujuu. Espoon parhaat voimavarat ovat asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Asukkaiden aktiivinen osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja yhteistyö kumppaneiden kanssa takaavat tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut.

Espoo on vastuullinen edelläkävijä.

Edelläkävijyys merkitsee ennakkoluulottomuutta ja luovuutta, avoimuutta, nykyisen kyseenalaistamista ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla. Edelläkävijyyteen sisältyy tutkimuksen ja kansainvälisen kokemuksen hyödyntäminen, kokeilut ja myös niihin liittyvien epäonnistumisten kestäminen. Kehitämme Espoota sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi.

Espoo on oikeudenmukainen.

Toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevasti.

Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ja ohjelmajohtaminen

Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat yksi keskeinen keino Espoo-tarinan toteuttamisessa. Kehitysohjelmien avulla organisoidaan ja ohjataan kehittämistyötä Espoo-tarinan linjaamien tavoitteiden toteuttamiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi ohjelmasuunnitelmat 12.2.2018, jolloin ohjelmien toteuttaminen projekteina ja toimenpiteinä käynnistyi. Kehitysohjelmien puolivälitarkastelut tehtiin syksyllä 2019 ja ohjelmakausi päättyy alkuvuonna 2021. Erityistä poikkihallinnollisissa kehitysohjelmissa ovat ohjelmien ohjausryhmät, jotka koostuvat viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä.

Valtuustokauden 2017-2021 poikkihallinnollisia kehitysohjelmia ovat:

Espoo-tarinan puolivälitarkastelu 2019