Kokousajat

Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 17.30.

Kokoukset, syksy 2019

Ti 17.9.2019
Ti 19.11.2019
Ti 10.12.2019

Kokoukset, kevät 2020

Ti 11.2.2020
Ti 31.3.2020
Ti 19.5.2020
Ti 9.6.2020