Sellon kirjastossa keskusteltiin Espoosta, Suomesta ja YK:sta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
29.10.2019 klo 11.13

Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunta järjesti YK:n viikolla 23.10.2019 Sellon kirjastossa kaikille avoimen keskustelutilaisuuden ”Espoo, Suomi ja YK”. Tilaisuuden avasi monikulttuuriasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, valtuutettu Rauli Virtanen. Hän näytti kuvia ja kertoi omista matkoistaan journalistina useissa YK:n rauhanturvaoperaatioissa.

Pitkän kansainvälisen uran tehnyt alivaltiosihteeri Kai Sauer kertoi YK:n muuttuneesta roolista. Maailmanpolitiikka on muuttunut, jolloin YK:n toimintamahdollisuudet ovat kaventuneet. Suomi panostaa rauhanturvaamisessa normatiiviseen työhön ja tasa-arvotyöhön. Väkilukuun suhteutettuna Suomi on edelleen merkittävä rauhanturvaaja. YK:ssa Suomi on tunnettu ketteränä toimijana.

“Espoo on YK:ssa ja New Yorkissa tunnetumpi kuin uskommekaan. Espoon kaupunki on ollut edelläkävijä kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanossa, ja tämä on huomattu,” kertoi Sauer.

Kestävä kehitys on pitkään ollut yksi Espoon strategisista linjauksista ja arvoista. Kansanedustaja ja valtuutettu Inka Hopsu avasi kestävän kehityksen työtä Espoon näkökulmasta. Kestävä kehitys nähdään laajasti taloudellisena, sosiaalisena ja kulttuurillisena kestävyytenä. Espoossa kaikki – kuntalaiset, järjestöt, yritykset ja muut kumppanit – halutaan mukaan kestävän kehityksen työhön. Esimerkiksi Keran alueesta halutaan kestävän kehityksen alue, ja sen suunnitteluun on otettu lukiolaiset mukaan. 

Hopsu kertoi, että Espoossa koulut ja päiväkodit ovat tehneet kestävän kehityksen sitoumuksia, joissa todella on mietitty, miten koulussa tai varhaiskasvatusyksikössä voidaan toimia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

“Vaikka Espoo on useaan kertaan valittu Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi, on vielä kirittävää muun muassa liikennejärjestelyissä ja energiatehokkaassa rakentamisessa,” totesi Hopsu.

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista. Sopimukseen sisältyy 17 erilaista tavoitetta, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Suomi on sitoutunut tavoitteiden saavuttamiseen sekä kotimaassa että kansainvälisessä yhteistyössä. Suomen YK-liiton vaikuttamistyöstä vastaavan Jenni Kauppilan mukaan:

“Tavoitteet ovat kokonaisuus. Yhtä ei voi edistää toisten kustannuksella. Kestävään kehitykseen pyritään niin talouden, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristönkin kannalta. Ketään ei jätetä –periaate ohjaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa ja seurantaa”.

Tilaisuus oli osa Espoo kaikille -kampanjaa, jolla halutaan nostaa esille yhdenvertaisuuden kysymyksiä ja vahvistaa espoolaisten yhteisöllisyyttä. YK:n päivän teemoina ovat kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden, oikeudenmukaisuuden sekä ihmisoikeuksien edistäminen.

Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunta on maahanmuuttajien, järjestöjen, viranomaisten ja kaupungin päättäjien yhteistoimintaelin. Sen tehtävänä on edistää etnisten ryhmien integroitumista, seurata ja arvioida kotoutumista Espoossa ja edistää hyviä etnisiä suhteita.

Jenni Kauppilan esitys tilaisuudessa (pdf, 3987 Kt)

Kuvassa Inka Hopsu, Rauli Virtanen, Kai Sauer ja Jenni Kauppila

Kuvassa Inka Hopsu, Rauli Virtanen, Jenni Kauppila ja Kai Sauer