Hello Espoo -pilottihanke kansainvälisille asukkaille tarjottavien palveluiden kehittämiseksi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.1.2021 klo 14.36

Espoon vieraskielisen väestön osuus kasvaa nopeasti: vuonna 2010 se oli 8,3 prosenttia, vuonna 2020 18 prosenttia, ja osuuden arvioidaan saavuttavan 30 prosenttia vuonna 2035. Hello Espoo -hanke on osallistava aloite, jolla pyritään kehittämään kaupungin palveluita ja tukemaan kansainvälisten asukkaiden asettumista Espooseen, yhteen maailman parhaista paikoista, jossa ihmiset voivat menestyä, voida hyvin ja nauttia erinomaisesta elämänlaadusta.

Hello Espoo -verkkosivusto – kattavaa tietoa kansainvälisille asukkaille

Espoo oli Suomen ensimmäinen kaupunki, jossa englanti otettiin palvelukieleksi vuonna 2017. Englanninkielisten palveluiden kehittämisen tarkoituksena on parantaa englanninkielistä asiakaskokemusta ja auttaa ulkomailta Espooseen muuttaneita asukkaita. ”Vaikka hallinnolliset päätökset tehdään Espoon kaupungissa suomeksi ja ruotsiksi, pyrimme tarjoamaan asukkaillemme ja asiakkaillemme laadukkaita palveluita suomen ja ruotsin lisäksi myös englanniksi”, sanoo Tero Lohimäki, Englanti palvelukielenä -projektin projektipäällikkö.

Suomi on monimuotoinen ja kansainvälinen maa, jossa asuu yli 400 000 ulkomaalaistaustaista henkilöä (Tilastokeskus 2020). Vuonna 2018 Espoon kaupunki teki kansainvälisille asukkailleen suunnatun kyselytutkimuksen kartoittaakseen englanninkielisiä palveluita tarvitsevien asukkaiden tarpeita ja tyypillisiä haasteita. 92 % kyselyn noin 600 vastaajasta mainitsi, että heille oli tärkeää saada palveluita englanniksi ja että he kommunikoivat mieluiten englanniksi. Tästä syystä Espoon kaupunki päätti perustaa uuden verkkosivuston Espoon kansainvälisten asukkaiden auttamiseksi ja kaupungin englanninkielisten palveluiden kehittämiseksi.

Hello Espoo -verkkosivusto (www.helloespoo.fi) kehitettiin vuonna 2019 tarjoamaan kansainvälisille asukkaille kattavaa tietoa ja hyödyllistä opastusta ennen Espooseen muuttoa, muuton aikana ja sen jälkeen. Hello Espoo -sivustolle kerätään tarkkaa ja mielekästä tietoa erilaisille kohderyhmille. Se sisältää myös verkkokeskustelupalvelun, jossa asukkaat voivat esittää kysymyksiä kaupungin palveluista. 

Nyt, vuosi Hello Espoo -verkkosivuston lanseerauksen jälkeen, sivustolla on noin 14 000 käyttäjää. Espoon kokonaisstrategian mukaisesti uusi Hello Espoo -verkkosivusto ei ainoastaan vahvista kunnallisia tiedotuspalveluita vaan myös tukee kuvaa Espoosta ainutlaatuisena, positiivisena, monimuotoisena ja kansainvälisenä kaupunkina.

helloespoo.fi

Kuva 1. Hello Espoo -verkkosivusto – kattavaa tietoa kansainvälisille asukkaille

Hello Espoo -tapahtumat viestivät Espoosta avoimena ja oikeudenmukaisena asuinpaikkana  

Hello Espoo -tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden kaksisuuntaiseen viestintään kaupungin ja sen kansainvälisten asukkaiden välillä. ”Espoon kansainvälisen väestön kasvaessa kaupunki pyrkii tarjoamaan sen jokaiselle asukkaalle parhaat mahdolliset palvelut ja samalla vahvistamaan kansainvälisten asukkaiden kuuluvuuden tunnetta ja saamaan heidät tuntemaan olonsa kotoisaksi Espoossa. Hello Espoo -tapahtuma on kaupungin kansainvälisille asukkaille suunnattu avoin ja tasapuolinen kanava tutustua kaupungin palveluihin, suomalaiseen kulttuuriin ja moneen muuhun asiaan englanniksi”, sanoo Espoon kaupungin elinkeinojohtaja Tuula Antola.

Ensimmäinen Hello Espoo -tapahtuma järjestettiin syksyllä 2019. Tapahtuma keräsi yli 140 osallistujaa, jotka perehtyivät Espoon julkisiin palveluihin, pääsivät nauttimaan International School of Music, Finlandin musiikkiesityksistä ja tutustumaan neljän eri museon näyttelyihin. Lelumuseo Hevosenkengässä järjestettiin sormieläintyöpaja lapsille. Tapahtuman keräämän myönteisen palautteen johdosta Hello Espoo -tapahtumia päätettiin järjestää vuosittain.

Hello Espoo tapahtuma 2019

Kuva 2. Vuoden 2019 Hello Espoo -tapahtuman parhaita paloja

Koronaviruspandemian vuoksi järjestyksessä toinen Hello Espoo -tapahtuma järjestettiin syyskuussa 2020 verkossa, jotta kaikki englanninkieliset asukkaat pääsisivät tutustumaan kaupungin eri kulttuurien, kirjastojen, urheilun ja liikunnan sekä nuorisokeskusten toimintaan ja myös Espoossa tarjottavaan suomalaiseen koulutukseen. Espoon kaupungin koulutus- ja kulttuuripalveluiden asiantuntijat esittelivät palveluitaan ja vastasivat osallistujien kysymyksiin.  Vuoden 2020 Hello Espoo -tapahtumasta julkaistiin video Espoon kaupungin Youtube-kanavalla.

Kansainvälisen yhteisön kehitysalusta

Hello Espoo -yhteisö rakentuu Hello Espoo Facebook-ryhmän ympärille. Ryhmä tarjoaa kaikille kaupungin englanninkielisille asukkaille lämminhenkisen, positiivisen ja monipuolisen tilan jakaa uutisia ja tapahtumia sekä tietoa kaupungin palveluista ja Suomessa asumisesta englanniksi. Lisäksi kaikki englanninkieliset asukkaat voivat osallistua Espoon kaupungin palveluihin liittyviin keskusteluihin ja vaikuttaa kaupungin kehittämiseen liittyvään päätöksentekoon.

Hello Espoo Facebook group, Hello Espoo Facebook group

Kuva 3. Hello Espoo Facebook-ryhmä on kansainvälisen yhteisön kehitysalusta..

Espoon kaupungin tavoitteena on tarjota tasapuolisia, inhimillisiä ja suvaitsevia julkisia palveluita. Hello Espoo -hankkeessa korostetaan Espoon kaupungin strategisen näkemyksen merkitystä julkisten palveluiden jatkuvassa kehittämisessä ja avoimessa ja oikeudenmukaisessa tarjoamisessa kaikille kaupunkilaisille sekä myös kuntaviestinnän tärkeyttä kaupungin kansainvälisille englanninkielisille asukkaille. Muiden Espoon kaupungin aloitteiden kuten Espoon kaupunginvaltuuston kokousten ja Talents Espoon ohella Hello Espoo -hanke on osa Espoon kaupungin kansainvälisille osaajille suuntaamaa monimuotoista ja osallistavaa ekosysteemiä.

Tämä artikkeli on osa Kansainvälinen Espoo -sarjaa, jonka avulla Espoon kaupunki pyrkii jakamaan tietoa käynnissä olevasta toiminnasta ja aloitteista, joita kehitetään Espoon asukkaiden hyödyksi ja heidän aktiiviseksi osallistamisekseen.

Onko sinulla ideoita tai aloitteita kaupungin palveluiden kehittämiseksi?

Kirjoita meille! Seuraa Kansainvälinen Espoo -sarjaa saadaksesi lisätietoja Espoon kaupungin kansainvälisistä aloitteista! Ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteella  international@espoo.fi , mikäli tarvitset lisätietoja.