Ilmoittautuminen esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle 8.1.–20.1.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.12.2019 klo 15.00

Tammikuussa suunnataan jo katse seuraavaan lukuvuoteen. Huoltajien tulee ilmoittaa vuonna 2013 syntyneet lapset perusopetuksen ensimmäiselle luokalle suomenkieliseen tai ruotsinkieliseen perusopetukseen viimeistään 20.1.2020. Jos lapsi pystyy opiskelemaan sekä suomeksi että ruotsiksi, huoltajat voivat valita kumpaan opetukseen lapsi ilmoitetaan. Espoossa suomenkielisiä koulutulokkaita on syksyllä 2020 noin 3 600. 

Espoon suomenkielisissä peruskouluissa ja esiopetuksessa syyslukukausi alkaa torstaina 13.8.2020. Ruotsinkielisessä esi- ja perusopetuksessa syyslukukausi aloitetaan tiistaina 18.8.2020. 

Esiopetukseen ilmoittautuminen 8.–20.1.2020 

Lukuvuoden 20202021 esiopetukseen ilmoittaudutaan 8.–20.1.2020 sähköisellä esiopetushakemuksella, joka julkaistaan 8.1.2020. Vain ilmoittautumisaikana tulleet hakemukset huomioidaan ensisijaisessa käsittelyssä. 

Esiopetuspäiväkodeissa ja -kouluissa tarjotaan varhaiskasvatusta aamulla ennen esiopetuksen alkua ja iltapäivisin esiopetuksen jälkeen. Varhaiskasvatus on maksullista. Esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta haetaan samalla hakulomakkeella kuin esiopetuspaikkaa. Poikkeuksena ovat osa ostopalvelu- ja yksityisenhoidon tuen esiopetuspaikoista. 

Sähköinen esiopetushakemus löytyy 8.1. alkaen osoitteesta espoo.fi/esiopetus.

Esiopetuspaikat 2020-2021 

Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen 8.–20.1.2020 

Huoltajien tulee ilmoittaa vuonna 2013 syntyneet lapset perusopetuksen ensimmäiselle luokalle Wilma-järjestelmän kautta viimeistään 20.1.2020. Myös lukuvuodeksi 2019–2020 lykkäystä saaneet lapset tulee ilmoittaa ensimmäiselle luokalle. 

Kaikille espoolaisten koulutulokkaiden huoltajille postitetaan joulukuun lopussa oppivelvollisuuden alkamista koskeva kirje, joka sisältää avainkoodin henkilökohtaisen Wilma-tunnuksen luomiseksi. Huoltajat saavat kirjeen mukana Tervetuloa ekaluokalle –oppaan. Opas sisältää tärkeää tietoa ilmoittautumisesta ja eri opetusmuotojen hakemisesta. 

espoo.fi/kouluunhakeminen  
espoo.fi/koulutusoppaat > Tervetuloa ekaluokalle! -opas 2020–2021 

Osa koulutulokkaiden kirjeistä viipyy postissa – miten toimia, jos lapseni kirje ei ole saapunut? (9.1.2020)

Peruskoulun seitsemännelle luokalle hakeminen 8.–16.1.2020 

Perusopetuksen seitsemännelle luokalle haetaan Wilma-järjestelmän kautta viimeistään 16.1.2020. Wilma-tunnuksiin liittyvissä kysymyksissä huoltajien tulee olla yhteydessä oppilaan nykyiseen kouluun. Huoltajat ovat saaneet viikolla 48 (25.-29.11.) lastensa kouluista linkin sähköisenä julkaistuun Yläkoululaisen oppaaseen. Opas sisältää tärkeää tietoa lähikouluun ja eri opetusmuotoihin hakemisesta. 

Lisätietoja:  
espoo.fi/kouluunhakeminen  
espoo.fi/koulutusoppaat > Yläkoululaisen opas 2020–2021 

Painotettuun opetukseen 3. luokalle hakeminen 16.12.2019–10.1.2020 

Toisen vuosiluokan oppilaalla on mahdollisuus hakea painotettuun opetukseen (matemaattis-luonnontieteellinen opetus ja/tai musiikkipainotus) 16.12.2019-10.1.2020. Huoltajia kehotetaan tutustumaan Painotettu opetus ja A-kielet 2020-2021 –esitteeseen ennen hakulomakkeen täyttämistä. 

Lisätietoja:  
espoo.fi/kouluunhakeminen > Muuhun kuin lähikouluun hakeminen > Painotettu opetus 
espoo.fi/koulutusoppaat > Painotettu opetus ja A-kielet 2020–2021 -esite 

Iltapäivätoimintaan hakeminen viimeistään 4.5.2020 

Hakuaika Espoon suomenkielisen perusopetuksen iltapäivätoimintaan on 8.1.–4.5.2020. Iltapäivätoimintaan voivat hakea 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös. Toimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta. 

Lisätietoja:  
espoo.fi/iltapaivatoiminta 

Iltapäivätoiminta järjestetään pääsääntöisesti oppilaan koulussa. Erityisen tuen oppilaiden huoltajat voivat hakemuksessa valita, hakevatko iltapäivätoimintaan opetusta järjestävällä koululla vai kodin lähellä olevalla koululla. 

Yhteishaku lukioon ja ammatilliseen koulutukseen 18.2.–10.3.2020

Kevään yhteishaussa haetaan syksyllä alkavaan lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Hakuaika on 18.2.-10.3.2020. Sähköinen hakulomake täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi (suomi) tai http://www.studieinfo.fi (ruotsi).

Lisätietoja Yhteishausta saa oppilaan omalta opintoohjaajalta sekä osoitteesta opintopolku.fi.

Suomenkielisen perusopetuksen Työ- ja loma-ajat 

Suomenkielisen esiopetuksen Työ- ja loma-ajat 

Tiedot ruotsinkieliseen esi- ja perusopetukseen ilmoittautumisesta