Kesälukio 2020

Käytä kesäkuu tehokkaasti suorittamalla lukio-opintoja. Jos olet lukiolainen, peruskoulun päättävä nuori tai opiskelet ammatillisessa oppilaitoksessa, kesälukio on sinua varten! Kesälukio järjestetään tänä vuonna Otaniemen lukiossa. Osoite on Tietotie 6, Otaniemi, Espoo.

Kesälukio on avointa opetusta, johon voivat ilmoittautua kaikki halukkaat. Kesälukiokurssit vastaavat normaaleja lukiokursseja ja ne hyväksytään sellaisenaan kaikissa espoolaisissa lukioissa. Osa opetuksesta järjestään lukiolla, osa etänä.

Ilmoittautuminen kursseille on auki ma 6.4.2020 klo 7.00 – pe 15.5.2020 klo 12.00

Mitä kaikkea kesälukiossa tehdään?

Kesälukiossa voi nopeuttaa omia opintojasi tai paikata ohueksi jääneitä tietoja. Lisäksi kesälukiossa voi suorittaa lukiokursseja ja kerrata lukiossa opittua sekä harjoitella ylioppilaskirjoituksia varten. Espoon kaupungin kesälukio tarjoaa suomenkielisen lukion opetussuunnitelman mukaista opetusta. Opiskelijalle annetaan todistus kesälukiossa suoritetuista kursseista.

Lukion oppimäärän mukaiset pakolliset kurssit

Kesälukiossa voit opiskella äidinkieltä, ruotsia, englantia, matematiikkaa, historiaa ja yhteiskuntaoppia. Yhden kurssin pituus on 38 tuntia. Opetettavat kurssit ovat seuraavat (opetusta järjestetään päivittäin oheisella aikataululla, ei viikonloppuisin) ti 2.6 – ti 16.6. :

Klo 8.30 -10.45

ENA 04

RUB1 05

ÄI 06

MAA 06

HI 02

Klo 11.15 - 13.30

ENA 05

RUB1 04

MAA 10

MAB 03

YH 02

Klo 13.45 -16.00

ENA 06

RUB1 03

MAB 04

YH 03

Kokeiden palautus ke 17.6. klo 8.30/9.00/9.30 ja uusintakokeet to 18.6. klo 9.00.

Kurssi toteutetaan, jos kurssille ilmoittautuneita on vähintään 10 (viime vuosina kaikki kurssit ovat toteutuneet). Matematiikan kursseilla suositellaan pitämään mukana omaa tietokonetta, jossa on käytössä symbolinen laskin (esim. TI-nspire cx Cas laskin ja MAA10 kurssilla lisäksi käytetään taulukkolaskinohjelmaa esim. Excel, sekä geogebraohjelmaa).

Kesälukion kirjalista 2020 (docx, 24 Kt)

Mitkä kurssit järjestetään etänä, missä on läsnäopetusta?

Espoon kesälukiossa pidetään kursseja kesäkuussa 2020 sekä lähi- että etäopetuksena. 

Seuraavat kurssit pidetään lähiopetuksena Otaniemen lukiossa Tietotie 6:

ENA 4, ENA 5, ENA 6, MAA 6, MAA10, MAB 3, MAB 4, YH2, YH3, TO2.1, TO2.2 ja TO2.3

Seuraavat kurssit pidetään etäopetuksena:

RUB1 3, RUB1 4, RUB1 5, ÄI6 ja HI2

Lukiosta löytyy tarvittaessa tiloja, joihin voi jäädä tarvittaessa suorittamaan keskelle päivää osuvaa etätuntia.

Teknologiakurssit Otaniemen kampusalueella

TO02.1 Teknologia ja STEAM-Aalto kesäkurssi

Kurssilla toteutetaan ainerajoja ylittäviä STEAM-projekteja, joissa hyödynnetään teknologiaa eri alustoilla (arduino, raspberry pi ja/tai microbit). Kurssin aikana vieraillaan Aallon eri tutkimusyksiköissä, tutustutaan samalla Aaltoon opiskelupaikkana.  Projektitöiden aiheet ja tehtävät liittyvät Aallon eri yksiköiden toimialaan. Kurssi ei edellytä esitietoja teknologiasta.

Kurssikuvaus:

https://docs.google.com/document/d/1kRogqjLBJD24obJrzU0j_DX_8cv4CslvMD_4ooTBZPo/edit?usp=sharing

Ajankohta: ma 1.6.- pe 5.6. klo 09- 16

TO02.1 Robotiikan kesäkurssi

Kurssi on tarkoitettu lukiolaisille ja lukio-opettajille, jotka ovat kiinnostuneita tiettyyn tehtävään tarkoitetun robotin suunnittelusta, rakentamisesta ja ohjelmoinnista. Kurssilla tutustutaan robotin toteutuksessa tarvittaviin mekaanisiin ratkaisuihin:
 - liikkuvan ohjattavan alusta,
- kääntyvän nivel tai kääntökauha tai nosturin rakentaminen,
- käyttötarkoitukseen sopivan voimalinjan rakentaminen.  

Lisäksi tutustutaan miten sensoreita voidaan hyödyntää robotin toimintojen automatisoinnissa. Kurssilla perehdytään robotin ohjelmoimisessa käytettävään java-ohjelmointikieleen ja sen rajapintaan.

Kurssin kautta on mahdollista hakea Espoon lukioverkon First Global 2020 joukkueeseen. Kurssin tavoitteena on lisätä robotiikan osaamista ja kiinnostusta eri puolilla Suomea.

Ilmoittautuminen: https://forms.gle/5ZcotU3fSpvcyJ8B7

Ajankohta: ma 1.6.- pe 5.6. klo 09- 16

TO02.2 Eettisen hakkeroinnin alkeet

Kurssilla tutustutaan yleisimpiin verkkosovellusten haavoittuvuuksiin sekä opitaan käyttämään yleisiä tietoturvatestauksessa käytettäviä työkaluja. Kurssi sopii opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita tietoliikenteen turvallisuuden perusteista ja haluavat tietää lisää esimerkiksi internetin verkkopalveluiden toiminnasta ja tietoturvasta. Kurssilla tutustutaan myös Linux-käyttöjärjestelmään.

Kurssin suoritus on työpajatyylistä työskentelyä, mutta työpajat ovat ohjattuja. Kurssi antaa hyvät valmiudet osallistua syksyllä järjestettävälle eettisen hakkeroinnin kurssille (EET1).

Varsinaisia esitietoja ei tarvita, mutta esimerkiksi ohjelmointikokemuksesta voi olla hyötyä.

Ajankohta: ma 8.6.- pe 12.6. klo 09-16

Aalto Junior & NY: Summer Startup Challenge

Aika:                      8.- 11.6.2020 klo 9.00-17.00
Paik­ka:                  Online, Zoom - videopalvelu
Kuvaus:                  Aalto Junior ja Nuori Yrittäjyys ry järjestävät yhdessä valtakunnallisen kesäkurssin. Kurssilla ideoidaan ja tutustutaan yrittäjyyteen, mutta ennen kaikkea se on iloista yhdessä tekemistä. Lukiolaiset kehittävät bisnesideoitaan tiimityöskentelyn kautta yhdistellen vapaasti eri tieteenaloja sekä pitchaavat ideansa muille kurssin lopuksi. Verkostoidut muihin lukiolaisiin Suomessa ja Aalto-yliopiston opiskelijoihin. Saat myös kuulla hienoja puheenvuoroja eri alojen asiantuntijoilta.
Kieli:                      Suo­mi
Kenelle:                Luki­o­laiset
Laajuus:               Yksi kurssi, esim. soveltaviin kursseihin. Todistus kurssista.
Hinta:                    Maksuton  
Mitä vaaditaan:  Iloinen ja yrittäjämäinen asenne
Mitä muuta?       Webkamera ja mikrofoni
Ilmoit­tau­tu­mi­nen: https://link.webropolsurveys.com/S/6081B2E68C15BF48 
Facebook:               https://www.facebook.com/events/267546477709914/
Rekisteröidy           4.6.2020 klo 15:00 mennessä.

Paikkoja on rajattu määrä.

Tunnelmia toukokuun 24h -leiristä:

https://aaltopreneur.fi/2020/05/14/24h-business-camp-online-with-aalto-university-junior-was-a-success/

Ilmoittautuminen kesälukioon

a) Espoon päivälukion opiskelijat (kaikki kurssit ovat ilmaisia).

Espoon kaupungin kesälukioon ilmoittaudutaan Wilman kautta kurssitarjottimeen Espoon kesälukio 2020 samalla tavalla kuin oman lukionkin kursseille. Ilmoittautuminen on auki ma 6.4. klo 7.00 – pe 15.5. klo 12.00. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Huom! Ilmoittautuminen on sitova.