Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet 2017 - 2021


Esittelijä / valmistelija
Nina Metsärinne

Sihteeri
Nina Metsärinne

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Lintuvaaran koulun johtokunnan puheenjohtajana toimii Tuomas Timonen

Yhteystiedot: puhelin: 0503860448, e-mail: tuomas.timonen@iki.fi

Varapuheenjohtajana toimii Anna Myllymäki

Yhteystiedot:  puhelin: 040 5415732, e-mail: anna.myllymaki@gmail.com

Jäsenet / henkilökohtaiset varajäsenet

Tuomas Timonen, puheenjohtaja/ Petteri Tuomi

Anna Myllymäki, varapuheenjohtaja/ Kaisa Alaviiri

Tiina Kupila/ Katri Turunen

Henkilökunta:

Eeva Hänninen/ Sanna Lintula

Vesa Vuopala/ Petri Hokkanen

Johtokunnan pöytäkirjat

Lintuvaaran koulun johtokunta 1.6.2017, 2/2017 (pdf, 201 Kt)

Lintuvaaran koulun johtokunta 1.6.2017, 2/2017, Liite 1: Lintuvaaran koulun tuntíjako (pdf, 25 Kt)

Lintuvaaran koulun johtokunta 1.6.2017, 2/2017, Liite 2: 6M -luokan leirikoulun toimintasuunnitelma (pdf,

Lintuvaaran koulun johtokunta 20.9.2017, 3/2017 (pdf, 146 Kt)768 Kt)

Lintuvaaran koulun johtokunta 20.9.2017, 3/2017, Liite 1: Lintuvaaran koulun lukuvuosisuunnitelma 2017 - 2018 (pdf, 528 Kt)

Lintuvaaran koulun johtokunta 30.1.2018, 1/2018 (pdf, 215 Kt)

Lintuvaaran koulun johtokunta 30.1.2018, 1/2018: Liite 1: Lintuvaaran koulun opetussuunnitelman päivitykset 2017 (pdf, 137 Kt)

Lintuvaaran koulun johtokunta 30.5.2018 05/2018 (pdf, 216 Kt)

Lintuvaaran koulun johtokunta 27.9.2018 03/2018 (pdf, 155 Kt)

Lintuvaaran koulun johtokunta 27.9.2018, 03/2018, Liite 1: Lintuvaaran koulun lukuvuosisuunitelma lv. 2018 - 2019 (pdf, 742 Kt)

Lintuvaaran koulun johtokunta 27.9.2018, 03/2018, Liite 2: Lintuvaaran koulun ohjaussuunnitelma lv. 2018 - 2019 (pdf, 465 Kt)

Lintuvaaran koulun johtokunta 27.9.2018, 03/2018, Liite 3: Lintuvaaran koulun valinnaiset aineet lv. 2018 - 2019 (pdf, 295 Kt)

Lintuvaaran koulun johtokunta 31.1.2019, 1/2019 (pdf, 109 Kt)

Lintuvaaran koulun johtokunta 2/2019, johtokunnan digikokous (pdf, 147 Kt)

Lintuvaaran koulun johtokunta 28.5.2019, 3/2019 (pdf, 194 Kt)

Koulun järjestyssäännöt

Lintuvaaran koulun järjestyssäännöt (pdf, 14 Kt)