Koulutilojen kuntalaiskäyttö

TIEDOTE 8.5.2020:

Kuntalaiskäyttö koulutiloissa 14.5.2020 alkaen:

Kouluille ei oteta kuntalaiskäytön varauksia 14.-31.5.2020. Tiloja tarvitaan mahdollisesti koulujen omaan käyttöön myös ilta-aikaan. Taiteen perusopetuksen toiminta kouluilla on tietyin edellytyksin mahdollista, olkaa tarvittaessa yhteydessä osoitteella: koulutilavaraukset@espoo.fi

Kaikki kuntalaiskäyttö, esimerkiksi taloyhtiöiden kokoukset, on sallittua ajalla 1.-17.6.2020 Saunalahden koululla sekä 1.-12.6 ja 27.7.-16.8.2020 ainakin Ruusutorpan ja Karakallion kouluilla, mahdollisesti myös Westendinpuiston ja Mainingin kouluilla. Tilavarauskalenteri aukeaa varaushakemusten tekoa varten ma 11.5.2020: https://resurssivaraus.espoo.fi/opetus_tilavaraus/haku

Päiväleiritoiminta kesä- ja elokuussa on mahdollista omavalvontaisena, olkaa yhteydessä ko. koulun rehtoriin ja koulutilavaraukset@espoo.fi. Myös valvottujen päiväleirien mahdollisuutta muutamilla kouluilla selvitetään parhaillaan.

Kuntalaiskäytön keskeyttäminen 13.5.2020 saakka:

Hallituksen 16.3.2020 antamien linjausten mukaisesti tilojen kuntalaiskäyttö (harrastus- ja kerhotoiminta, järjestöjen kokoontumiset jne.) Espoon kouluilla ja varhaiskasvatuksen tiloissa keskeytettiin aikavälillä 16.3.-13.5.2020.

Peruuntuneista vuoroista ei peritä käyttökorvauksia.

Säännölliset vuorot lv. 2020-2021:

Hakemusten käsittely on päätösvaiheessa. Hylkäävän päätöksen saaviin hakijoihin on oltu yhteydessä ja korvaavia tiloja etsitään. Päätökset tiedotetaan kaikille hakijoille toukokuun aikana.

Varauskalenterit aukeavat täydentävien hakemusten tekemistä varten 1.6.2020.

Lisätietoja tarvittaessa:

Koulujen muut kuin liikuntatilat: koulutilavaraukset@espoo.fi

Koulujen liikuntasalit: liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi

Varhaiskasvatuksen tilat: varhaiskasvatus.tilavaraukset@espoo.fi

Seuraa myös tiedotusta osoitteessa: espoo.fi/koronavirus

****** ****** ******

Koulujen luokka-, auditorio-, ruokasali- ja aulatiloja voi varata kuntalaiskäyttöön silloin, kun niissä ei ole koulutyötä, perusopetuksen iltapäivätoimintaa tai kaupungin muuta toimintaa. Nämä ohjeet koskevat kyseisiä tiloja.

Myös koulujen liikuntatiloihin myönnetään kuntalaiskäyttöä erillisten ohjeiden mukaisesti.

Kuntalaiskäyttövuoro voi olla säännöllisesti toistuva tai yksittäinen (max 3 kertaa). Säännöllisiä vuoroja haetaan koko kauden ajaksi aina edellisenä keväänä, yksittäisiä vuoroja sekä ns. täydentäviä säännöllisiä vuoroja voi hakea jatkuvasti.

Kuntalaiskäyttö on joko valvottua tai omavalvontaista. Valvottua käyttöä haetaan aina tilavarausjärjestelmän kautta. Omavalvontaista käyttöä haetaan erillisellä hakulomakkeella suoraan koululta ja hakijan tulee allekirjoittaa omavalvontasitoumus, jolla hän sitoutuu vastaamaan tietyistä valvontaan ja siistimiseen liittyvistä velvollisuuksista.

Kuntalaiskäytön ohjeita:

Kuntalaiskäytön yleisissä periaatteissa määritellään mm. tilojen luovutus- ja käyttökorvausten määräytymisperiaatteet. Kuntalaiskäytön yleiset periaatteet (voimassa 1.8.2019 alkaen)

Tilojen käyttöehdoissa määritellään kuntalaiskäyttäjän vastuut ja annetaan konkreettiset ohjeet tilojen valvottuun käyttöön liittyen. Tilojen käyttäjä sitoutuu käyttöehtoihin hakiessaan valvottua käyttövuoroa varausjärjestelmän kautta.Tilojen käyttöehdot (voimassa 1.8.2019 alkaen)

Omavalvontasitoumuksessa määritellään kuntalaiskäyttäjän lisävastuut mm. siistimisen ja valvonnan osalta ja annetaan konkreettiset ohjeet tilojen omavalvontaiseen käyttöön liittyen. Tilojen käyttäjä sitoutuu allekirjoituksellaan omavalvontaisen käytön ehtoihin. Omavalvontasitoumus (voimassa 1.8.2019 alkaen)

Lisätietoja käyttövuorojen hakemisesta, käyttökorvauksista ja tilapäisestä majoittumisesta koulun tiloissa erilliseltä alasivulta, ks. vasen navigaatio.