Kalajärven koulu

Kalajärven koulu on Pohjois-Espoossa sijaitseva yhtenäinen peruskoulu, joka tarjoaa yleisopetusta luokilla 1–9. Opetusta järjestetään myös pienryhmissä, joissa annetaan erityisopetusta. Oppilasmäärä lukuvuonna 2020–2021 on noin 440. 

Koulumme tiloissa järjestetään esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta. Yhteystiedot: Kalajärven päiväkoti.

Kalajärven koulussa on  ensimmäisenä vieraana kielenä A1-englanti. Valinnaisina kielinä voi neljänneltä luokalta alkaen opiskella A2-ruotsia tai -saksaa sekä kahdeksannelta luokalta alkaen B2-ranskaa tai -saksaa. 

Koulun arvot ja toiminta-ajatus

Kalajärven koulun neljä arvoa ovat hyvinvointi, osallisuus, reiluus ja vastuullisuus. 

Kalajärven koulussa tuetaan oppilaiden hyvinvointia, kasvamista ja oppimista siten, että jokainen lapsi ja nuori yltää omaan parhaimpaansa. Heistä kasvaa tulevaisuuden osaajia, jotka tuntevat omat vahvuutensa ja osaavat työskennellä tavoitteellisesti osana yhteisöä. Oppilaita kannustetaan vaikuttamaan aktiivisesti yhteisiin asioihin koulussa, yhteiskunnassa ja maailmassa.