Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Ruusutorpan koulu on Etelä-Leppävaarassa sijaitseva yhtenäinen peruskoulu. Oppilaita koulussamme on noin 750.

Opetusmuodot:

 • yleisopetus esiopetus ja luokka-asteet 1-9
 • montessoriopetus 1-6
 • luokkamuotoinen erityisopetus
  • oppimisvaikeuksia kuntouttava opetus
  • yksilöllistetty opetus
  • toiminta-alueittain opetus
 • valmistava opetus
  • integroituna esiopetuksessa ja vuosiluokilla 1-2
  • ryhmämuotoinen vuosiluokilla 1-2
 • maahanmuuttajien pienryhmäopetus
  • ryhmämuotoinen vuosiluokilla 7-9

Lukuvuosi 2020-2021

Lukuvuoden 2020-2021 työ- ja loma-ajat

Syyslukukausi torstai 13.8.2020 – tiistai 22.12.2020
Kevätlukukausi torstai 7.1.2021 – lauantai 5.6.2021
Syysloma maanantai 12.10.2020 – perjantai 16.10.2020
Talviloma maanantai 22.2.2021 – perjantai 26.2.2021 

Torstaina 13.8. oppilaiden koulupäivä on klo 9-12.

 • Esiopetuksen oppilaat menevät suoraan esiopetuksen tiloihin huoltajien saattamina tai aamuhoidosta.

 • 1. luokkalaiset kokoontuvat torille, josta nimenhuudon jälkeen opettajat vievät oppilaat luokkiin
 • 7. luokkalaiset kokoontuvat auditorioon
 • muut oppilaat voivat mennä suoraan kotiluokkiinsa
 • uudet 1.-6. -luokkalaiset ilmoittautuvat torilla virka-apulaisrehtorille
 • uudet 8.-9. -luokkien oppilaat ilmoittautuvat auditoriossa rehtorille