Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Nykyisen johtokunnan kokoonpano (2017-2021)

Varsinaiset  jäsenet / henkilökohtaiset varajäsenet

Puheenjohtaja  Heidi Luukkanen / henkilökohtainen varajäsen Outi Koljonen

Varapuheenjohtaja Timo Törö / henkilökohtainen varajäsen Heikki Koljonen

Esittelijä ja sihteeri Minna Kartano
minna.kartano@espoo.fi


Huoltajien edustajat

Jouni Antikainen / henkilökohtainen varajäsen Marjo Takoja

Nina Antikainen / henkilökohtainen varajäsen Susanna Simkin

Laura Kalmi / henkilökohtainen varajäsen Lasse Kalmi


Henkilöstöedustajat

Minna Lindfors / henkilökohtainen varajäsen Virve Alajoki

Pekka Saarinen / henkilökohtainen varajäsen Janne Puskala

Koulun järjestyssäännöt

Koulun järjestyssäännöt (pdf, 195 Kt)