Pohjois-Tapiolan koulu

AJANKOHTAISTA

Pohjois-Tapiolan koulu toimii 1.1.2020 alkaen seuraavissa toimipaikoissa:

Päärakennus: Maarintie 6, 3.krs
Opetusta järjestetään myös seuraavissa tiloissa: Otaniemen lukio (Tietotie 6) ja Kivimiehen koulu (Lämpömiehenkuja 2)

Ilmaisutaitopainotusinfo koululla ke 8.1. klo 18 osoitteessa Maarintie 6, 3. krs.

Ilmaisutaitopainotukseen hakemisesta infoa sivulla "Opiskelu koulussamme"

TIETOA KOULUSTA

Pohjois-Tapiolan koulu on yleissivistävä peruskoulu, jossa on yli 300 oppilasta luokka-asteilla 7-9. 
Kouluyhteisössämme ovat yleisopetuksen luokat, erityisluokat ja ilmaisutaitopainotusluokat. Koulussa on 5-jaksojärjestelmä ja 75min oppitunnit. 

Pohjois-Tapiolan koulun ilmaisutaitopainotusta on opiskeltu vuodesta 1962 tasavertaisena muiden oppiaineiden rinnalla. Kaikessa opetuksessa ja koulun muussa toiminnassa pyrimme edistämään luovuuden kehittämistä ja oppimisen iloa. 

Pohjois-Tapiolan koulun opetus- ja kasvatustyössä sovelletaan Espoon kaupunginhallituksen määrittelemällä tavalla kaupungin hyväksyttyjä arvoja. Näistä koulumme toimintaa ohjaavista arvoista haluamme Pohjois-Tapiolan koulussa korostaa erityisesti suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa, luovuutta ja innovatiivisuutta sekä kestävää kehitystä.

Uusi yhtenäinen peruskoulu

Lukuvuonna 2019-20 koulu aloittaa valmistautumisen tulevaan uuteen yhtenäiseen peruskouluun, jonka on määrä valmistua 2022/23. Tästä johtuen opetuksemme jakaantuu yllä mainittuihin toimipisteisiin, kunnes uusi koulurakennus on valmis.

Pohjois-Tapiolan koulu löytyy myös Instagramista!