Suviniityn avoin päiväkoti

Suviniityn avoin päiväkoti on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kotona alle kouluikäisten lastensa kanssa.

  • Kotona olevilla aikuisilla on mahdollisuus tavata muita aikuisia.
  • Lapsilla on mahdollisuus tavata muita lapsia.
  • Aikuisilla ja lapsilla on mahdollisuus maksuttomaan toimintaan.
  • Vanhemmilla on mahdollisuus saada tukea lapsen kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa.
  • Toiminta perustuu aktiiviseen yhdessäoloon, jossa vanhemmat huolehtivat lapsistaan.

Toiminnan sisältö muotoutuu vanhempien esittämien toiveiden pohjalta yhdessä toteuttaen.

Henkilökunta

Suviniityn avoimessa päiväkodissa työskentelee lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja.