Aallonhuipun päiväkoti

Aallonhuipun päiväkoti sijaitsee Kivenlahdessa, urheilukentän vieressä, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Merenlahti pilkottaa amfien välistä. Suuri piha tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet leikkiin ja liikkumiseen.

Toimintamme perustana ovat lasten ja perheiden yksilölliset tarpeet ja hyvinvointi kestävän elämäntavan  periaatteiden mukaisesti.

Hyödynnämme erityisosaamistamme tarjoamalla lapselle turvallisen toimintaympäristön hoitoon, kasvuun ja oppimiseen.

Arjessa keskitymme lapsen vuorovaikutustaitojen ja tunne-elämän tukemiseen. Työskentelemme pienryhmissä jäsentäen arkea kuvien avulla. Pedagogiikkaamme sisältyvät viikottain oppimisen alueet. liikunta, tutkiminen, kielen rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme. Monimuotoinen lähiympäristö tukee luonto- ja ympäristökasvatuksemme teemoja.

Yhteistyökumppaneinamme ovat mm. lähikoulut, alueen kirjasto, Espoon musiikkiopisto ja Espoonlahden seurakunta. Päiväkodissamme työskentelevät myös laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja. Lapsen varhaiskasvatuksen tuen tarpeista riippuen olemme perheiden kanssa yhteistyössä perheneuvolan, eri alojen terapeuttien tai muiden hoitavien tahojen kanssa. Kuulumme amk- harjoittelupäiväkotiverkostoon.

Päiväkodissa on varhaiskasvatuspaikkoja 3-6 vuotiaille lapsille ja esiopetusta.

"Huippuaalloilla seilaa näkinkenkiä, koralleja ja meritähtiä;
kaikkien merikorttiin on suunniteltu oma, yksilöity väylänsä seuraavaan satamaan".

Aallonhuipun päiväkodin toimintakalenteri