Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely Kulkukeskuksessa 

Millaisia tietoja minusta kerätään? 

Kulkukeskus saa asiakastiedot rekisterinpitäjinä toimivilta kunnilta. Espoon kaupunki toimii kulkukeskuksen koordinaattorina ja toimii henkilötietojen käsittelijän roolissa.  

Asiakasprofiili sisältää asiakkaan henkilötiedot, asiointikielen, yhteyshenkilön tiedot, apuvälineet, avustuksen tarpeen, kuljetuspäätöksen tiedot, asiakasmaksun sekä ensisijaisen yhteydenpitokanavan. Kulkukeskuksen sovellus kerää lisäksi kuljetusten reittitiedot. 

Rekisterinpitäjien tietosuojaselosteet

Siuntion ja Inkoon tietosuojaselosteet

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen (Vihdin ja Karkkilan kunnat) tietosuojaselosteet

Kauniaisten tietosuojaselosteet

Raaseporin tietosuojaselosteet

Lohjan tietosuojaselosteet

Kirkkonummen tietosuojaselosteet

Hangon tietosuojaselosteet

Espoon kaupunki, vammaispalvelujen tietosuojaseloste

Espoon kaupunki, vanhusten palvelujen tietosuojaseloste

Mihin tarkoitukseen tietoja käytetään? 

Tietoja käytetään ainoastaan asiakkaan kuljetuspalvelun järjestämiseen. Kunnan yhteyshenkilö perustaa Kulkukeskuksen tietojärjestelmään asiakkaalle asiakasprofiilin, minkä perusteella asiakkaan kuljetus järjestetään. Kuljetustilauksessa kuljettajalle välitetään asiakkaan nimi, syntymävuosi, asiakasmaksu sekä tieto asiakkaan asiointikielestä ja hänen tarvitsemastaan avustuksesta kuljetuksen aikana. Asiakas voi tarkistaa omat tietonsa Kulkukeskuksen sovelluksesta.  

Millä perusteella henkilötietojani käsitellään? 

Käsittelemme henkilötietoja seuraavilla oikeusperusteilla: 

  • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
  • käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Kuinka kauan tietojani säilytetään? 

Asiakkaiden tietoja säilytetään järjestelmäntuottamien tietojen osalta (matkojen osoite-, kilometri-, aika- ja eurotiedot) 10 vuotta. Järjestelmän lokitietoja säilytetään 12 vuotta. 

Miten tietojani suojataan? 

Henkilöstö on perehdytetty ja koulutettu tiedon turvalliseen käsittelyyn. Vain erikseen nimetyillä henkilöillä on pääsy henkilötietoon. Henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Kaikki järjestelmään tallennetut tiedot on salattu. Tiedot on suojattu asianmukaisin menetelmin ja kirjautumiset järjestelmiin käyttävät tupla-autentikointia ja ennalta määritettyä kirjautumistietoa. 

Mistä lähteistä tietoni kerätään? 

Rekisterinpitäjä eli asiakkaan kotikunta tuo asiakkaan tiedot Kulkukeskuksen järjestelmään.  

Kuka käsittelee henkilötietojani? 

Espoon kaupunki tuottaa palvelun muille Länsi-Uudenmaan kunnille ja koordinoi palvelua ja toimii tiedon käsittelijänä. Kaikki kunnat rekisterinpitäjinä vastaavat asiakkaittensa henkilötietojen ajantasaisuudesta. FCG Smart Transportations toimii kuljetusten välittäjänä ja tuottaa asiakaspalvelun kuljetusten tilaamiseen. Kuljetusyritykset vastaanottavat kuljetustilauksia ja suorittavat kuljettamisen niiden mukaisesti.  

Käsitelläänkö tietoja ETA:n ulkopuolella? 

Henkilötietoja ei käsitellä Suomen ulkopuolella. 

Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani? 

Asiakas voi olla yhteydessä palvelun myöntäneeseen kotikuntaansa. Yhteystiedot löytyvät kunnan tietosuojaselosteesta.  

Mihin voin ottaa yhteyttä? 

Lisätietoja voi kysyä osoitteesta info@kulkukeskus.fi. Jokaisella kunnalla on oma nimetty tietosuojavastaava, jolta saat tarvittaessa lisätietoa henkilötietojen käsittelystä.