Kulkukeskuksen kehittäminen

Aikataulu:

 • Kehittämisprojekti kuljetusten uudistamiseksi Länsi-Uudellamaalla käynnistyi elokuussa 2018
 • Kehittäjäasiakasverkosto perustettiin joulukuussa 2018
 • Kulkukeskuksen nimen valitsivat asiakkaat joulukuussa 2018
 • Kulkukeskuksen logo ja ensimmäinen video julkaistiin huhtikuussa 2019
 • Palvelun toimintaohjeet hyväksyttiin Länsi-Uudenmaan kunnissa
 • Asiakasohjeita valmisteltiin yhdessä kehittäjäasiakkaiden ja vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa syyskuussa 2019
 • Kuljetusyritysten kanssa keskusteltiin marraskuussa 2019
 • Välitysoperaattoriksi valittiin FCG Smart Transportation Oy tammikuussa 2020
 • Kuljetukset kilpailutetaan kevään ja kesän 2020 aikana
 • Ensimmäiset kuljetukset alkavat syksyllä 2020
 • Tavoitteena on, että koko Länsi-Uusimaa on palvelun piirissä v. 2020 loppuun mennessä