Palvelun käynnistyminen

Kulkukeskus aloittaa toimintansa vuonna 2020. Palvelua pilotoitiin kesäkuussa 2020 - pilotointiin osallistuivat vapaaehtoiset kehittäjäasiakkaat. Pilotoinnin jälkeen uusi palvelu otetaan käyttöön vaiheittain alueellisesti. 

Jokainen asiakas pysyy nykyisen palvelun piirissä siihen asti, kunnes uusi palvelu alkaa. Asiakkaille lähetetään kirje ja ohjeet ennen uuden palvelun käyttöönottoa. Ennen käyttöönottoa jokaisella alueella järjestetään myös infotilaisuus asiakkaille ja kuljettajille.