Puhe- ja toimintaterapia sekä lastenpsykologia

Espoon kaupungin lasten kuntoutuspalvelut, eli puhe- ja toimintaterapia sekä lastenpsykologiapalvelut, tukevat lapsen kehitystä.

Lasten kasvattaminen ja kehityksen tukeminen ovat vaativia tehtäviä, joihin liittyy jokaisessa perheessä ajoittain kysymyksiä. Saatat olla huolissasi esimerkiksi lapsesi kielellisestä tai motorisesta kehityksestä tai oppimisen ja keskittymisen valmiuksista. Voit kaivata lisää tietoa voidaksesi vastata lapsesi tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Lasten kuntoutuspalvelujen puheterapeutit, toimintaterapeutit ja psykologit auttavat perheitä näissä kysymyksissä.

Tarjoamme

  • ohjausta ja neuvontaa vanhemmille
  • konsultaatioapua lasten kanssa työskenteleville tahoille (esim. päivähoitoon)
  • lapsen kehitysarvioita
  • yksilöllistä tai ryhmämuotoista kuntoutusta.

Toimipisteemme sijaitsevat Espoon keskuksessa, Leppävaarassa ja Pihatörmässä (Kuitinmäki). Palvelumme ovat maksuttomia, ja olemme vaitiolovelvollisia kanssasi käydyistä keskusteluista. 

Palveluihin tarvitaan terveydenhuollon ammattihenkilön kirjoittama lähete. Lähetteen/saatteen voi antaa neuvolan tai koulun terveydenhoitaja, lääkäri, psykologi, toimintaterapeutti tai puheterapeutti, varhaiskasvatuksen puolella erityislastentarhanopettaja.

Ensimmäinen käyntiaika ilmoitetaan kirjeitse kotiin.

Lapsen kehitykseen liittyvissä ongelmissa tarjoamme puhelinohjausta ja konsultaatiota sekä yhteistyötahoille että lapsen vanhemmille.

Yhteystietomme löytyvät puheterapiantoimintaterapian sekä Lasten psykologiapalvelujen  sivuilta.