Pakolaisten palvelut

Pakolainen voi olla maahanmuuttajapalveluiden asiakkaana enintään kolme vuotta ensimmäisestä väestörekisterimerkinnästä.

Tehtävänämme on tukea pakolaisia kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan.
Annamme ohjausta, neuvontaa ja perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, sosiaalipalveluista, sosiaaliturvasta, asumisesta, suomen kielen opiskelusta, terveyspalveluista sekä perheenyhdistämisestä. Pakolaiset voivat hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea maahanmuuttajapalveluista.

Yhteystiedot

sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi
Palvelupäällikkö Eveliina Cammarano 040 506 7817

Palveluneuvonta- ja Päivystystiimi

Sosiaalityön päivystys, paperittomien asiat, yli 30 vuotiaiden perheettömien sosiaalityö

Johtava sosiaalityöntekijä Eeva Ström 040 509 6764
sosiaalityöntekijä 040 554 1555
sosiaalityöntekijä 040 639 4127
sosiaaliohjaaja 040 162 6755
sosiaaliohjaaja 040 552 7198

Perheiden sosiaalityö

Johtava sosiaalityöntekijä
sosiaalityöntekijä 050 563 1549
sosiaalityöntekijä 040 506 0457
sosiaalityöntekijä 040 639 4070 
sosiaalityöntekijä 040 639 4018
sosiaaliohjaaja 040 505 7792
sosiaaliohjaaja 043 826 8653
sosiaaliohjaaja 040 550 3130
sosiaaliohjaaja 043 826 9472
ohjaaja 050 351 2107
ohjaaja 050 525 0510
ohjaaja 050 548 2917
ohjaaja 040 572 9039

Nuorten tiimi (alle 29-vuotiaat)

Johtava sosiaalityöntekijä Aino-Marja Kairamo 043 826 8747
Sosiaalityöntekijä 043 826 3458
Sosiaalityöntekijä 040 551 4385
Sosiaalityöntekijä 040 553 8894
Sosiaaliohjaaja 043 825 8655
Sosiaaliohjaaja 043 827 3390
Sosiaaliohjaaja 040 551 5325
Sosiaaliohjaaja 040 552 7906
Ohjaaja 050 525 0511
Ohjaaja 040 506 4563

Maahanmuuttajapalvelujen jälkihuolto

Jos olet tullut maahan ilman huoltajaa alaikäisenä turvapaikanhakijana ja saanut oleskeluluvan, on sinulla oikeus maahanmuuttajapalvelujen tarjoamaan jälkihuoltoon. Maahanmuuttajapalvelujen jälkihuollon asiakkaina ovat 18–20-vuotiaat nuoret.

Jälkihuollon tiimi

Johtava sosiaalityöntekijä Laura Rapo 040 506 8272
Sosiaalityöntekijä 043 827 2528
Sosiaalityöntekijä 040 508 3047
Sosiaalityöntekijä 043 825 6017
Sosiaalityöntekijä 043 826 7589
Sosiaaliohjaaja 043 825 6293
Sosiaaliohjaaja 043 826 8363
Sosiaaliohjaaja 040 507 4547
Sairaanhoitaja 040 639 4180


Ilman huoltajaa saapuneet alaikäiset

Espoon ryhmäkoti- ja tukiasumisyksikkö vastaa alaikäisinä ilman huoltajaa saapuneiden turvapaikkahakijoiden vastaanotosta.

Ryhmäkoti- ja tukiasumisyksikkö
Palveluesimies Marko Uuttu 043 826 7670


Kivenlahden ja Hirviportin perheryhmäkodit

Perheryhmäkodit ovat kodinomaisia asumisyksikköjä alle 18-vuotiaille maahanmuuttajanuorille. Perheryhmäkodissa asuu kuntapaikan saaneita, yksintulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Työyhteisö on monikulttuurinen ja työntekijät ovat sosiaalialan koulutuksen saaneita. Päätehtävänä on nuorten kotoutumisen tukeminen. Nuoret asuvat perheryhmäkodissa kunnes täyttävät 18 vuotta, tai kunnes perheenyhdistäminen toteutuu.

Palveluesimies Teija Savolainen 046 877 1270

Ilman huoltajaa saapuneiden alaikäisten sosiaalityö

Johtava sosiaalityöntekijä Riitta Moghaddam 046 877 1918
Sosiaalityöntekijä 043 826 8321
Sosiaalityöntekijä 040 141 6542
Sosiaalityöntekijä *) ryhmäkoti 040 506 4306
Sosiaalityöntekijä *) ryhmäkoti 050 306 8242
Sosiaaliohjaaja *) ryhmäkoti 040 506 7798

Maahanmuuttajapalveluiden sairaanhoitajat

Sairaanhoitaja 046 877 1166
Sairaanhoitaja 050 331 1494
Sairaanhoitaja 043 826 7479