Tilastotietoa Espoon sairaalasta

Espoon sairaalan asiakasmäärät ja hoitojaksot

maalis-joulukuu
2017*
2018    tammi-syyskuu
2019

Hoitojaksot osastolla
- asiakasmäärä, eri asiakkaita

5213
3410

5775
3748

3907
2779

Poliklinikoiden asiakasmäärä 1514 1748 1373
Kotisairaalan asiakasmäärä 981 1199 1074

*Espoon sairaalan toiminta käynnistyi maaliskuussa 2017

Asiakastyytyväisyys

Asiakaskokemusta mitataan Espoon sairaalassa kansainvälisesti käytössä olevan nettosuositteluindeksin eli NPS-mittarin (Net Promoter Score) avulla. NPS-mittarin lukema voi vaihdella välillä -100 ja +100. Mitä korkeampi mittarin lukema on, sitä useampi asiakas kertoo suosittelevansa Espoon sairaalaa. Jos NPS-lukema on yli 50, sitä voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena.            

Suositteluindeksi (NPS) heinä-syyskuu 2019
Kotisairaala 87
Sairaalan osastot 63
Poliklinikat 96

                                        

Muistukset, kantelut ja selvityspyynnöt

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa hoitoon, palveluun tai kohteluun, tapahtumasta voi tehdä kirjallisen muistutuksen hoitopaikkaan. Jos asiakas on tyytymätön muistutukseen saamaansa vastaukseen, hän voi tehdä kokemistaan epäkohdista kantelun aluehallintovirastoon (AVI). Jos asiakkaalle on aiheutunut terveydenhoidon yhteydessä henkilövahinko, asiakas hakea korvausta potilasvakuutuskeskuksesta (PVK). 

Lisätietoja muistutuksista, kanteluista ja selvityspyynnöistä

maalis-joulukuu 2017* 2018    tammi-syyskuu 2019

Sairaalaan kohdistuneet muistutukset

18 27 19
Valvovalle viranomaiselle (AVI, Valvira) tehdyt kantelut 6 5 5

Potilasvakuutuskeskuksen pyytämät selvitykset

2 2 4
Muut / siirretyt 2 0 0
Yhteensä 28 34 28

*Espoon sairaalan toiminta käynnistyi maaliskuussa 2017

Espoon sairaalan muistutukset, kantelut ja selvityspyyntöjen potilasoikeudellinen luokittelu

maalis-
joulukuu 2017*
2018  tammi-
syyskuu 2019
Asiakasmaksut 1 1 0
Hoidon saavutettavuus 0 1 3
Hoitoon liittyvä informointi 4 3 2
Hoitovahinkoepäilyt 5 9 8
Ihmisarvoa kunnioittava kohtelu 5 3 6
Infektiovahinkoepäilyt 1 0 3
Itsemääräämisoikeus ja hoitotahto 2 2 0
Luokittelemattomat asiat 3 6 0
Lääkevahinkoepäilyt 1 2 2
Muut potilasvahinkoepäilyt 1 2 0
Omaisuusvahingot 1 0 0
Potilasasiakirjamerkinnät 1 2 3
Tiedonkulku potilaalle 1 1 1

Tiedonkulku yksiköiden välillä

0 2 0

*Espoon sairaalan toiminta käynnistyi maaliskuussa 2017