Taloudellinen tuki

Voit saada taloudellista tukea työttömän työnhakijan palkkaamiseen. TE-toimisto voi myöntää palkkatukea ja Espoon kaupungilta voit lisäksi hakea työllistämisen Espoo-lisää.

Työllistämisen Espoo-lisä

Työllistämisen Espoo-lisällä tuetaan työttömien työnhakijoiden pääsyä työmarkkinoille. Tuki on harkinnanvarainen.

Espoon kaupunki voi myöntää työllistämisen Espoo-lisää

 • yritykselle
 • yhdistykselle, järjestölle tai säätiölle
 • työllistämishankkeelle, joka työllistää kolmannelle sektorille tai edelleen sijoittaa avoimille työmarkkinoille
 • sosiaaliselle yritykselle.

Tukea ei myönnetä julkisyhteisöille, kuten seurakunnille.

Espoo-lisän myöntämisen yleiset edellytykset

 • työnantaja palkkaa espoolaisen työttömän työnhakijan työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen
 • työ- ja elinkeinotoimisto on myöntänyt tätä varten palkkatukea vähintään samalle ajanjaksolle
 • työajan tulee olla vähintään 25h/vko
 • työllistettävälle henkilölle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.

Espoo-lisä yrityksille ja sosiaalisille yrityksille

 • 500 € kuukaudessa.
 • Tuen kesto on enintään 12 kuukautta, kuitenkin enintään palkkatuen keston.
 • Tukea myönnetään espoolaisen työttömän työnhakijan palkkaamiseen.
 • Palkkatuen ja Espoo-lisän kokonaissumma ei saa ylittää palkkaamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Jos tuki on myönnetty de minimis -tukena, tai jos ryhmäpoikkeuksena, tuet yhteensä eivät saa ylittää 50 % palkkauskustannuksista.

Espoo-lisä yhdistyksille, järjestöille, säätiöille ja työllistämishankkeille

 • 350€ kuukaudessa.
 • Tuen kesto on enintään 12 kuukautta, kuitenkin enintään palkkatuen keston.
 • Palkkatuen ja Espoo-lisän kokonaissumma ei saa ylittää palkkaamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia.

Hakemus Espoo-lisä (docx, 33 Kt)

Espoon rekrytointituki

Espoon rekrytointitukea voidaan myöntää yrityksille, jotka palkkaavat espoolaisen työttömän työnhakijan määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Rekrytointitukea maksetaan työnantajalle tasaamaan työttömän henkilön työllistämisestä työsuhteen alussa syntyviä palkkauskustannuksia. Tukea voidaan myöntää sellaisen työttömän työnhakijan palkkaamiseen, jolla ei ole oikeutta TE-toimiston myöntämään palkkatukeen esimerkiksi työttömyyden keston tai muun syyn vuoksi.

 • Rekrytointituen määrä on 800 € kuukaudessa. Tuen määrä ei saa ylittää työnantajalle syntyviä palkkauskustannuksia.
 • Tukiaika on enintään kuusi kuukautta, kuitenkin enintään työsopimuksen aika.
 • Tuella palkattavan työnhakijan on oltava espoolainen työtön työnhakija, jonka työnhaku TE-toimistossa on ollut voimassa vähintään yhden päivän ennen työsuhteen alkamista.
 • Työajan tulee olla vähintään 18h/vko
 • Työnantajan on täytettävä samat irtisanomisia ja lomautuksia koskevat edellytykset, kun palkkatukea myönnettäessä.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että TE-toimisto ei ole myöntänyt työnhakijalle palkkatukea palkkakustannuksiin samanaikaisesti.

Hakemus rekrytointituki (docx, 34 Kt)

Tiedustelut: palkkatuki@espoo.fi