Varhaiskasvatus

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Tavoitteena on tarjota perheille mahdollisuus valita lapsen ja perheen tarpeisiin soveltuva päivähoitopaikka tai muu varhaiskasvatuspalvelu.

Toimintamme perustuu lapsuuden arvostamiseen, lasten yksilöllisyyteen ja hyvinvointiin. Järjestämme suunnitelmallista ja tavoitteellista lasten iän ja erilaiset kehitysvaiheet huomioon ottavaa hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Toteutamme perusopetuslain mukaista esiopetusta 6-vuotiaille lapsille.Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa.

Espoon päivähoito haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon.

Mitä espoolainen varhaiskasvatuksen ammattilainen kertoo työstään?

Katso myös:
Tervetuloa töihin suomenkieliseen varhaiskasvatukseen!