Opiskelija ja harjoittelija

Espoon kaupungin työpaikoilla voi suorittaa opintoihin liittyviä harjoittelu- ja työssäoppimisjaksoja sekä pitkän poissaolon jälkeen työmarkkinoille paluuseen liittyviä työkokeiluja. Harjoittelun kesto ja palkallisuus riippuvat opiskeltavasta alasta. 

Opintoihin sisältyviä harjoittelupaikkoja sekä kaupungin kesätöitä tarjotaan muun muassa rekrytointijärjestelmän, Aarresaaren ja Jobiilin kautta. Myös suora yhteydenotto kiinnostuksen kohteena olevaan yksikköön kannattaa.

Työkokeilu edellyttää, että harjoittelija on hakeutunut työvoimatoimistoon työnhakijaksi tai on ammatillisessa kuntoutuksessa.

Harjoittelijapaikkatiedustelut

Harjoittelupaikkatiedustelut voit lähettää sähköpostitse alla oleville yhteyshenkilöille (etunimi.sukunimi@espoo.fi):

KONSERNIHALLINTO
Henkilöstösuunnittelupäällikkö Jere Kunnas
Henkilöstöasiantuntija Tuija Kern

SIVISTYSTOIMI

Henkilöstökoordinaattori Jani Ahvenainen

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Perhe- ja sosiaalipalvelut
Aikuissosiaalityö, maahanmuuttajapalvelut, talous- ja velkaneuvonta: asiantuntija Eveliina Cammarano
Työllisyyspalvelut: palvelupäällikkö Hilla-Maaria Sipilä
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut: asiantuntija Leena Wilen (yliopisto-opiskelijat) ja Kirsi Aro (amk-opiskelijat)
Lapsiperheiden perhetyö: johtava perheohjaaja Irene Pudassalo-Thurman
Lapsiperheiden kotipalvelut: johtava perheohjaaja Ulla Anttila
Vammaispalvelut: sairaanhoitaja Niina Silén
Lasten terapiapalvelut: päällikkö Ilkka Pakarinen

Vanhusten palvelut
Espoon sairaala: tuotantoyksikön päällikkö Tiina Pahikainen

Pitkäaikaishoito: resurssikoordinaattori Henna Hämäläinen
Kotihoito: palvelusihteeri Eija Strömberg-Turunen

Nestori: Päivi Koistinen (ammattikorkeakouluharjoittelijat), Mirja Riihinen (toisen asteen harjoittelijat)

Espoon sairaala, lääkärit:
Päivystysosasto ja osasto 4 (infektio-osasto): ylilääkäri Hannele Ekstam
Osasto 1 (haavanhoito- ja psykogeriatrinen osasto), osasto 2 (ortopedinen kuntoutusosasto), osasto 3 (neurologinen kuntoutusosasto): ylilääkäri Maritta Hyvärinen
Kotisairaala, Villa Glims – palliatiivinen hoito ja saattohoito, poliklinikat: ylilääkäri Tiina Tasmuth

Terveyspalvelut
Terveysasematoiminta: osastonhoitaja Jaana Luomala
Avofysioterapia: osastonhoitaja Katri Lagerblom
Kuntoutussuunnittelu ja terapiat: johtava kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen
Mielenterveys- ja päihdepalvelut: palvelupäällikkö Malena Segercrantz
Suun terveydenhuolto: asiantuntija Tarja Kontio

Terveysasemat, lääkärit: 
Espoonlahden terveysasema: apulaisylilääkärit Johanna Lehtisyrjä tai Saara Sistonen
Kivenlahden terveysasema: apulaisylilääkäri Sanna Mustonen
Matinkylän terveysasemat: apulaisylilääkäri Elina Nohrström
Tapiola terveysasema: ylilääkäri Soila Karreinen
Samaria terveysasema: ylilääkäri Paula Pallasaho
Kalajärven terveysasema: apulaisylilääkäri Jaana Lahtonen
Leppävaaran, Kilon ja Viherlaakson terveysasemat:apulaisylilääkäri Marja Ahava
Lääkärisijaisuudet: kehittämispäällikkö Nina Loikkanen, 040 543 8687

Hammaslääkärit: 
Leppävaaran lähipalvelualue: vastaava hammaslääkäri Irmeli Silkosuo
Tapiolan, Matinkylä-Olarin lähipalvelualue: vastaava hammaslääkäri Maarit Linden
Espoonlahden lähipalvelualue: vastaava hammaslääkäri Nina Sjöberg
Espoon keskuksen lähipalvelualue:vastaava hammaslääkäri Maija Bjugg

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

Katso kulloinkin haussa olevat harjoittelu- tai kesätyöpaikat sivulta Espoon avoimet työpaikat tai ota yhteyttä:

Tilapalvelut -liikelaitos
Rakennuttamispäällikkö Reijo Yrjölä (rakennuttaminen)
Toimitilapäällikkö Mauri Laurila (tilahallinta)
Siivouspalvelut: siivous@espoo.fi
Palvelutuotantopäällikkö Taneli Kalliokoski (aula- ja turvallisuuspalvelut)

Kaupunkitekniikan keskus
Katu- ja viheralueiden kunnossa- ja ylläpito, metsien- ja luonnonhoito, infran suunnittelu ja rakentaminen sekä kaikkea näitä tukevat kehittämistehtävät: Jätä hakemus Espoon avoimet työpaikat > Teknisen ja viheralan harjoittelijatehtäviä (linkki jatkuvaan hakuun eRekryssä)
Maanmittauspalvelut: mittaustyöpäällikkö Kimmo Marjanen (maastomittaukset) tai kiinteistöinsinööri Mirja Metsälä (karttatuotanto)

Ympäristökeskus
Ympäristöjohtaja Tarja Söderman (ympäristön- ja luonnonsuojelu)
Luontotalon johtaja Riitta Pulkkinen (Villa Elfvikin luontotalo)

Kaupunkisuunnittelukeskus
Asemakaavapäällikkö Ossi Keränen (asemakaava)
Suunnittelupäällikkö Essi Leino (yleiskaava)
Liikennesuunnittelupäällikkö Markku Antinoja (liikennesuunnittelu)
Kehittämispäällikkö Tiina Eronen (palvelut ja kehittäminen)

Rakennusvalvontakeskus
Rakennuslupapäällikkö Solja Mäkelä (kaupunkikuvayksikkö)
Rakennepäällikkö Kari Pajanne (tekninen yksikkö)

Esikunta

Tonttipäällikkö Hilkka Julkunen (tonttipalvelut)

Asuntopäällikkö Anne Savolainen (asunto-ohjelmointi ja -palvelut)

Muut teknisen toimialan harjoittelupaikat: Henkilöstösuunnittelija Jani Kurvinen

Mahdollisuuksien Espoo. Katso!