Avoin data - hri.fi

Espoon kaupungin avoimeen dataan voit tutustua seudullisessa Helsinki Region Infoshare -verkkopalvelussa.

www.hri.fi -verkkopalvelu tarjoaa helpon tavan löytää, saada ja hyödyntää Helsingin seudun julkisia tietovarantoja avoimena datana. Palvelussa on tarjolla muun muassa runsaasti erilaisia paikkatietoaineistoja, mm. Helsingin seudun väestöä ja taloutta koskevia tilastotietoja sekä sovelluskehittäjien suosimia, jopa reaaliaikaista dataa tarjoavia rajapintoja.

HRI-verkkopalvelun käyttäjät voivat antaa palautetta tietoaineistosta, käydä tietoaineistoihin liittyvää keskustelua sekä esittää toiveita uusien aineistojen julkaisemiseksi avoimena datana.

HRI-verkkopalvelun tiedot siirtyvät automaattisesti kansalliseen avoimen datan palveluun avoindata.fi:hin, josta vastaa Digi- ja väestötietovirasto.

Yhteystiedot

Palaute:
hri@hel.fi

HRI:n operatiivisesta koordinoinnista vastaa Helsingin kaupunki.