Suomi.fi

Suomi.fi on kansalaisille tarkoitettujen julkishallinnon verkkopalveluiden yhteinen osoite. Portaaliin on koottu kansalaisille tärkeitä tietoja ja palveluja, jotka ovat julkishallinnon organisaatioiden, kuntien tai niiden toimintaa täydentävien järjestöjen tuottamia.

Kun tarvitset tietoa julkisista palveluista tai haluat hoitaa asioitasi verkossa, aloita Suomi.fistä! Suomi.fi on julkishallinnon yhteinen palvelu kansalaisille. Portaalista löydät asiointipalvelut ja lomakkeet sekä tietoa palveluista.

Portaalissa on tietoa kaikille Suomessa sekä ulkomailla asuville Suomen julkishallinnon kanssa asioiville henkilöille.

Suomi.fin sisältö koostuu asiointipalveluiden ja lomakkeiden lisäksi teksteistä ja palvelutietolinkeistä. Suomi.fi-portaaliin on myös tuotettu palveluoppaat työttömälle, vakavasti sairastuneelle, ikääntyvälle ja viittomakieliselle. Suomi.fi palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palvelukartta julkishallinnon toimipisteistä on osa Suomi.fitä. Myös kansalaisen asiointitili on liitetty osaksi Suomi.fitä.

Palvelun tyyppi

Osa sähköisistä asiointipalveluista edellyttää sähköistä käyttäjän tunnistamista.

Jos asiointipalvelu vaatii tunnistautumisen, näet lomakkeen sivulla tekstin "Vaatii tunnistautumisen".