Espoon rakentamisen ja maankäytön sähköinen asiointipalvelu

Hakija voi tehdä hakemuksensa piirustuksineen ja muine tarpeellisine liitteineen omalla tietokoneellaan internetissä.

Sähköisen asiointipalvelun avulla voi hakea:

  • Lupaa useimpiin rakentamista koskeviin hankkeisiin: rakennuksen rakentamiseen, muutokseen, laajentamiseen tai purkuun sekä muihin rakentamiseen liittyviin toimenpiteisiin
  • Lupaa maankäyttöön liittyviin hankkeisiin: asemakaavan muuttamiseen tai siitä poikkeamiseen sekä rakentamiseen tai kiinteistön muodostamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella
  • Tonttijakoa tai tonttijaon muutosta
  • Tontin lohkomista tai muuta asemakaava-alueen kiinteistötoimitusta tai rajan paikan osoittamista
  • Sijoitus- ja kaivulupaa


Asiointipalvelua käyttävä henkilö rekisteröityy palveluun luomalla käyttäjätilin.

Osa palvelun toiminnoista (esim. lupahakemusten jättäminen) vaatii tunnistautumista (verkkopankkitunnus, mobiilivarmenne, tai varmennekortti).
Sijotus- ja kaivuluvissa ei vaadita verkkopankkitunnistautumista, käyttäjätunnus ja salasana riittävät.

Palvelun tyyppi

Palvelun käyttö edellyttää heikkoa tunnistautumista (käyttäjätunnus ja salasana).