Espoon kaupungin kuvaus asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi

Tiedonhallintayksikön tehtävänä on ylläpitää tietovarannoistaan sekä asiarekisteristään kuvausta tiedonhallintalain mukaisesti (906/2019 28 §). Espoon kaupunki on laissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö.

Tämän kuvauksen avulla kerrotaan Espoon kaupungin asiakkaille, miten Espoossa hallitaan tietoaineistoja, joita syntyy viranomaisen asiankäsittelyssä ja palvelujen tuottamisessa. Kuvauksen tavoitteena on auttaa asiakkaita tietopyynnön sisällön yksilöinnissä ja tietopyynnön kohdistamisessa oikealle taholle.

Espoon asiakirjajulkisuuskuvaus sisältää kaksi alakokonaisuutta ja voit tutustua niihin sivuilla Asiarekisteri ja tietovarannot sekä Tietopyynnöt