Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu

Suojautuminen koronavirustartunnalta

Suosittelemme, että asiakkaat siirtäisivät kiireettömien asioidensa hoitamista myöhemmäksi tai ottaisivat yhteyttä ensisijaisesti puhelimitse, palautepalvelussa ja chatissä.

Asiakaspalveluun voi tulla silloin, kun se on aivan välttämätöntä ja olet täysin oireeton. Silloinkin asiointi tulee hoitaa mahdollisimman ripeästi ja maskilla suojautuneena.

Ajankohtaista:

Heinäkuussa puhelinpalvelu on kiinni perjantaisin. Palautepalvelussa voit jättää palautteesi 24/7.

Kaupunkitekniikan keskuksen kesäsulkeminen viikoilla 28-29.

Kevätsiivouksen tilanne kartalla

Kaavakuulutukset sivulla voit tutustua nähtävillä oleviin kaavoihin.

Sähköinen palvelu

Espoon karttapalvelusta  löydät tietoa kaavoituksesta, kaduista, puistoista, katutapahtumista, rakentamisesta sekä palveluista. Käyttäjän sijainti paikantuu automaattisesti. Kotikatusi tapahtumia voit seurata Kotikatuportaalista. Usein kysytyistä kysymyksistä (sivun alareunassa) voi myös löytyä vastaus kysymykseesi.

Rakentamisen ja maankäytön sähköisessä asiointipalvelussa hoidat alueiden käyttöön, kaupunkisuunnitteluun, rakennusvalvontaan ja tontteihin liittyvät asiat ja luvat. Hakemukseen voit liittää piirustuksia ja liitteitä sekä seurata hakemuksen käsittelyä. Pikaviestillä tavoitat palvelun kautta oikean henkilön.

Palautejärjestelmä 24/7

Voit antaa palautetta palautejärjestelmän kautta tai puhelimella Trimble Feedback -sovelluksella suoraan kaduilta tai puistoista. Liitä mukaan valokuva kohteesta ja ympäristöstä, jotta saamme kokonaiskuvan ongelmasta. Mobiilisovellus tunnistaa aina aluksi käyttäjän sijainnin, ja jos se ei ole Espoon rajojen sisäpuolella, ei myöskään Espoon palvelua ole tarjolla. Palautteen saapuessa järjestelmään, asiakaspalvelu välittää viestisi oikealle taholle toimenpiteitä varten.

Tutustu Espoon saamiin palautteisiin raportin avulla.

Palvelemme seuraavissa asiakokonaisuuksissa

Kaupunkitekniikan keskus: kadut, puistot, viheralueet, metsät ja pysäköinninvalvonta.  Puhelinpalvelu ma-pe klo 10.00-15.30 (HUOM! Suljettu heinäkuussa perjantaisin).

Kaava-asiat: kaavahankkeet, asemakaavat ja (osa)yleiskaavat sekä maankäyttöön liittyvät lupa-asiat, kuten kaavasta poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut. 

Kaupunkisuunnittelukeskuksen yhteystiedot löydät Kaavoitus sivulta ja kaavan valmistelijoiden yhteystiedot Asemakaavoituskohteet sivulta. Tapaaminen tulee aina sopia etukäteen. 

Johtotietopalvelu: maanalaiset johdot

Kaupunkimittaus: kiinteistöjen lohkomiset asemakaava-alueella, tonttijaot, kiinteistörekisterin ylläpito ja karttapalvelu

Rakennusvalvonta: rakentamisen lupa-asiat ja jatkuva valvonta, Asiakaspalvelupiste Kirkkojärventie 4:ssä.

Ympäristökeskus: luonnonsuojelu ja ympäristövalvonta, ympäristövalvonnan luvat