Johtokartoitus

Rakentamisen yhteydessä asennetut tai siirretyt maanalaiset johdot ja laitteet tulee kartoittaa. Kartoitus tilataan kaupunkimittauksesta tai kartoituksen voi suorittaa muu maanmittausalan ammattilainen.

Tilaa johtokartoitus ajoissa

Kartoitustilaus kaupunkimittauksesta tulee tehdä yhtä työpäivää ennen mittausajankohtaa. Kartoituspyyntö toimitetaan liitteineen sähköpostisoitteeseen johto.kartoitus@espoo.fi.

Kartoitustuloksien toimitus

Jos kartoituksen suorittaa muu maanmittausalan ammattilainen, tulee kartoitustulokset toimittaa liitteenä olevan  "johtojen maastokartoitus -ohjeiden" mukaisesti sähköpostiosoitteeseen johto.kartoitus@espoo.fi.

HUOM! Kaupungin omissa urakoissa kartoitustiedot on toimitettava ensin urakan valvojalle
tarkistettavaksi.