Lohkominen asemakaava-alueen ulkopuolella

Asemakaava-alueen ulkopuolella olevan rakennuspaikaksi tarkoitetun kiinteistön lohkomiseksi tarvitaan pääsääntöisesti aina kaupungin suostumus (=lohkomislupa), jonka ratkaisee kaupunkisuunnittelujohtaja.

Varsinaisen maanmittaustoimituksen asemakaava-alueen ulkopuolella suorittaa Maanmittauslaitos.

Jos kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueella, tonttien lohkomisen suorittaa Espoon kaupunkitekniikan keskuksen kaupunkimittaus.

LOHKOMINEN

Lohkominen on kiinteistötoimitus, jossa tilasta ostettu alue eli määräala tai määräaloja muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi tai siirretään määräala toiseen kiinteistöön.

Määräalan saajan on haettava lainhuuto kuuden kuukauden kuluessa kaupasta tai muusta luovutuksesta Maanmittauslaitokselta. Kun lainhuuto on ratkaistu, lohkominen tulee automaattisesti vireille.

Omistaja voi myös itse hakea Maanmittauslaitokselta oman kiinteistönsä lohkomista osiin. Mikäli lohkomisessa halutaan muodostaa uusi rakennuspaikka, sen yhtenä edellytyksenä on kaupungin suostumus lohkomiseen.

Maanmittauslaitos pyytää lohkomistoimituksesta Espoon kaupungin suostumuksen lausuntona.

KAUPUNGIN SUOSTUMUS (LOHKOMISLUPA)

Yleisenä edellytyksenä kaupungin suostumuksen antamiseen on muun muassa että

- että rakennuspaikalle asetetut vaatimukset täyttyvät
- uuden rakennuspaikan muodostaminen ei tuota haittaa alueen maankäytön järjestämiselle eikä asemakaava- tai yleiskaavan laatimiselle tai toteuttamiselle.

Maanomistaja voi halutessaan jo ennen lohkomistoimituksen vireille saattamista pyytää kaupungin suostumusta lohkomislupahakemuksella.