Pihan ja ympäristön luvat

Piha-alueen ja ympäristön luvat liittyvät pääosin maisemaa muuttaviin toimenpiteisiin kuten puunkaatoihin piha-alueella ja suuriin metsänhakkuisiin.

Myös katu- tai puistoalueella tehtävät kaivutyöt tai puunkaato edellyttävät kaupungin lupia sekä ko. alueen vuokraamista.

Lupia hallinnoivat kaupunkisuunnittelukeskus, kaupunkitekniikan keskus ja rakennusvalvonta.