Maa-ainesten ottaminen

1.7.2016 voimaan tulleen lainmuutoksen jälkeen jätetyt maa-aineslupahakemukset ratkaisee Espoossa ympäristölautakunta.

Mikäli maa-ainestoiminta edellyttää myös ympäristölupaa, hakemukset käsitellään yhdessä Espoon ympäristökeskuksessa ja niistä annetaan yksi yhteinen päätös.

Ympäristösuojeluviranomaisen ohjeisiin

Ennen 1.7.2016 vireille jätetyn hakemuksen ratkaisee kaupunkisuunnittelulautakunta tai kaupunkisuunnittelujohtaja hankkeen laajuudesta ja vaikutuksista riippuen.

Tällä sivulla on aiemman maa-aineslainsäädännön aikana vireille tulleet hakemukset tutustumista varten siihen saakka kunnes hanketta koskeva päätös on lainvoimaisesti ratkaistu.

Lisätietoja

Lupavalmistelija
Pia Salonen
puh. 043 825 5417
ma-to 9.00-10.30