Hulevedet

Hulevedet ovat katoilta ja vettä läpäisemättömiltä pinnoilta valuvia sadevesiä, lumen sulamisvesiä tai huuhtoutumisvesiä, jotka virtaavat tonteilta ojissa tai putkistoissa puroihin, jokiin, järviin ja mereen. Luonnontilassa suurin osa sadevesistä ja lumen sulamisvesistä imeytyy maahan, jossa osan pidättää kasvillisuus ja osa haihtuu. Loppu vedestä suodattuu maakerrosten läpi muodostaen pohjavettä tai valuu puhdistavien maakerrosten läpi lähimpään vesistöön.

Kiinteistön hulevesijärjestelmän ja kunnan hulevesijärjestelmän rajakohta

Asia käsitellään huleveden johtamisen suostumuksena MRL 103 g § sekä Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 16 § mukaisesti.

Tontin sijaitessa huleveden viemäröintialueella tulee tontin liittyä hulevesiverkkoon HSY:n liitoslausunnon mukaiseen paikkaan ja korkoon. Mikäli alueella ei ole vielä hulevesiverkkoa tai sen liityntäpiste olisi kustannuksiltaan kohtuuttoman kaukana, tontin on muulla tavoin hoidettava hulevetensä (imeytys, haihdutus, viivytys, johtaminen).

Haluttaessa johtaa hulevesiä kadun tai puiston tms. yleisen alueen ojaan tai alueelle, tulee sille saada MRL 103 g § mukainen suostumus. Suostumukset käsitellään kaupunkitekniikan keskuksen alueiden käytön hallinnassa.

Mikäli ei liitytä hulevesiverkkoon edellyttää se ympäristökeskuksen vapautusta vesihuoltolain 17 § mukaisesti. Mikäli ei osaksi liitytä on vapautus silloinkin saatava. Vapautuksen edellytyksenä on mm. että hulevedet voidaan kokonaan käsitellä tontilla, liittyminen olisi kustannuksiltaan kohtuuton ja on mahdollista saada suostumus kaupungin muuhun järjestelmään johtamiseen ainakin ylivuodon osalta tontilla tapahtuvan imeyttämisen sekä viivytyksen jälkeen.

Ympäristövalvonnan hulevesiohjeita: https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Ymparistovalvonta/Hulevedet

Suostumuksen hakeminen

Suostumus haetaan Espoon kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Sähköisen asiointipalvelun pelkistetty ohje: https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Asiakaspalvelu/Luvat_ja_ohjeet/Rakentamisen_ja_maankayton_sahkoinen_asi(79066)

Espoon sähköiseen lupapalvelu: https://easiointi.espoo.fi/ePermit/fi/Account?ReturnUrl=%2FePermit%2Ffi%2FPermitApplicant

Sähköisen lupapalvelun päävalikosta valitaan Yleisten alueiden luvista kohta Suostumus yleisen alueen käyttöön.

Kartalle piirretään huleveden johtamisen paikka Sijainti kartalle ja tekstinä lyhyt Selostus asiasta.

Ruksivalikosta valitaan kohta Huleveden johtamisen suostumus MRL 103 g §.

Liitteeksi liitetään tontin asemapiirroksen LVI-suunnitelma tai vastaava missä asia näkyy sekä lisäkuvina tai selostuksena miten ja minne vedet kadun tai puiston ojasta menee. Ei siis riitä toteamus että tontilta kadulle. Käsittely etenee sähköisesti kun muistat tallettaa hakemuksen ja lähettää sen käsiteltäväksi. Lupakäsittelijä voi edellyttää hakemuksen liitteeksi lisä selvityksiä ja järjestelmän kautta voi hakija kysyä myös lisäkysymyksiä. Käsittelyaikaa hakemuksille ei ole määritelty, pyrkimys on käsitellä hakemukset jouhevasti esim. rakennuslupakäsittelyn aikatauluun sopivasti.

Yleistä hulevesistä Espoossa 

Kaupungin hulevesiperiaatteisiin ja tavoitteisiin voit tutustua enemmän Espoon hulevesiohjelman avulla.

HSY vastaa huleveden viemäröinnistä Espoossa huleveden viemäröintialueella. Lisätietoa HSY:n hulevesisivuilla

Voit tutustua myös Kaupunkivesistöt kuntoon -hankkeeseen sekä Otsolahdesta tehtyyn vesistön nykytilan selvittävään julkaisuun.