Rakentamisen palvelut

Rakentamisen palvelut sisältää rajan paikan osoittamisen, katukorkeusilmoitukset ja pilaatuneiden maiden huomioimisen.