Asuminen

Espoo on turvallinen ja viihtyisä viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten muodostama verkostokaupunki. Espoossa on monipuolinen asuntotarjonta, sujuvat joukkoliikenneyhteydet ja kattavat palvelut.

Espoossa on yli 140 000 asuntoa, joista 60 % on kerrostaloissa. Espoon asuntokannasta yli puolet on omistusasuntoja ja vuokra-asuntoja on kolmasosa. Espoossa on eri alueilla valmiita ja rakenteilla olevia asumioikeusasuntoja noin 6 100.  Väestönkasvun edellytysten ja talouden turvaamiseksi uusia asuntoja tarvitaan vuosittain 3 000.