Asukasfoorumit

Espoon asukasfoorumit ovat avoimia tilaisuuksia, joihin kuka tahansa oman alueensa kehittämisestä kiinnostunut voi osallistua. Kunkin alueen asukasfoorumit järjestää sen alueen valmisteluryhmä.

Asukasfoorumitoiminnan tavoitteet

Asukasfoorumitoiminnalla tavoitellaan sitä, että asukkaat pystyvät yhdessä aktiivisesti osallistumaan oman alueensa kehittämiseen. Asukasfoorumitoiminnan tavoitteena on siis edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua sekä omatoimista toimintaa alueen viihtyisyyden ja palvelujen kehittämiseksi.

Kaupunki haluaa toiminnalla luoda mahdollisuuksia asukkaiden keskinäiselle yhteistoiminnalle sekä edistää asukkaiden aktiivisuutta ilmaista näkemyksensä tärkeistä hankkeista ja kehittämissuunnitelmista asioiden valmisteluvaiheessa.

Asukasfoorumien organisoituminen

Asukasfoorumitoimintaa on Espoon seitsemällä suuralueella. Tarkempaa tietoa ja yhteystiedot löytyvät Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:n sivuilta

Valmisteluryhmät vastaavat alueillaan foorumitoiminnan organisoinnista ja tilaisuuksien järjestämisestä. Valmisteluryhmien jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Viimeksi ehdokkaita haettiin ja jäsenet valittiin keväällä 2018. Ainoa ehto jäsenyydelle on asuminen kyseisellä alueella.

Käytännössä valmisteluryhmä esimerkiksi kutsuu järjestämiinsä asukasfoorumitilaisuuksiin alueen kehittämisen kannalta sopivia asiantuntijoita. Valmisteluryhmät valitsevat näiden tilaisuuksien teemat sen mukaan, mikä suuralueen viihtyisyyden parantamisen kannalta on heidän mielestään ajankohtaista.

Kaupungin asukasfoorumitoimintaa koordinoi asukasfoorumityöryhmä. Se myös valitsee eri alueiden valmisteluryhmien jäsenet. Sen kuusi jäsentä on asettanut kaksi asukasyhdistysten keskusjärjestöä: Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry  ja  Esbobygdens Ungdomsförbund rf.

Kaupunki tarjoaa asukasfoorumitoiminnalle puitteet kuten tiloja ja pienet määrärahat toiminnan järjestämiseen. 

Kiinnostaako asukasfoorumitoiminta

Jos kiinnostuit kysy lisää: Mikko Perkko  mperkko@gmail.com