Vuokrasäännöt

Viljelypalstojen säännöt

Säännöt on vahvistettu Teknisessä Lautakunnassa 29.1.2020

Kaupunkitekniikan johtajan päätös 9.2.2021 §2 koskien Silkkiniityn sääntöä 6.

1. Vuokraus

1.1 Maksamalla viljelypalstan vuotuisen vuokran vuokraaja saa vuokraoikeuden kaupungin omistamaan viljelypalstaan. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Mikäli palstan viljelyä ei ole aloitettu kesäkuun loppuun mennessä tai palsta on rikkakasvien, heinän tai tavaran valtaama, sopimus puretaan ja vuokraaja menettää vuokraoikeuden palstaansa ja kaupunki saa vuokrata sen uudelleen.

Laskutuskausi on 1.1.-31.12. Mikäli sopimus tehdään 1. heinäkuuta jälkeen, ei kuluvalta vuodelta peritä palstamaksua. Sopimus tulee irtisanoa kirjallisesti. Palstan koko vaikuttaa vuokran määrään vuodesta 2021 lähtien.

1.2 Vuokraajan tulee olla 18-vuotias ja samalla vuokraajalla voi olla kerrallaan vain yksi palsta. Palstojen vuokrasopimuksia ei voi itse siirtää eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Jos alueella on 1.6.vapaita palstoja, niin sama viljelijä voi saada väliaikaisesti toisen palstan. Ylimääräisestä palstasta pitää kuitenkin luopua viljelykauden päätyttyä, jos alueelle tulee uusia viljelijöitä. * Tämä kohta koskee vain uusia viljelijöitä 29.1.2020 alkaen.

1.3 Vuokraaja sitoutuu noudattamaan viljelypalsta-alueen sääntöjä sopimusta allekirjoittaessaan. Vuokralainen vastaa yhteystietojensa oikeellisuudesta.

Vuokra on maksettava eräpäivään mennessä. Maksamattomasta laskusta lähetetään yksi maksumuistutus (Svea-perintä). Mikäli maksumuistutuksen jälkeen lasku on edelleen maksamatta, kaupunki purkaa sopimuksen.

Sääntöjen rikkomisesta ja vuokralaisen epäsopivasta toiminnasta tai käytöksestä voi kaupunki päättää palstanvuokrauksen huomautusmenettelyn kautta yksipuolisesti. Viljelypalstamaksua ei tässä tapauksessa palauteta.

1.4 Vuokraajan tulee siistiä palsta irtisanomisaikana. Jos palsta irtisanotaan kesken vuoden, on siitä ilmoitettava kirjallisesti kaksi viikkoa ennen. Palstalle jätettävistä monivuotisista kasveista ja välineistä tulee sopia erikseen asiakaskoordinaattorin kanssa. Kaupungilla on oikeus laskuttaa täysimääräiset palstan tyhjennys- ja siivouskustannukset vuokralaiselta, minimiveloitus on 100 € + siivouksesta aiheutuvat täysimääräiset kulut.

2. Viljely

2.1 Palstaa saa käyttää ainoastaan viljelyyn, mutta 25% voi olla oleskelukäytössä.

2.2 Palstaa on viljeltävä ja pidettävä se hoidettuna. Mikäli viljelijälle tulee tilapäinen este (esim. sairaus, tapaturma), tulee viljelijän olla yhteydessä asiakaskoordinaattoriin.

2.3 Viljelypalstat on tarkoitettu avomaaviljelyyn. Kasvit on sijoitettava siten, että ne ovat hoidettavissa omalta palstalta käsin, eikä niistä aiheudu haittaa muille viljelijöille. Viljelypalstalla saa kasvattaa hyötykasvien ja kukkien lisäksi enintään 2 metrin korkuisia marjapensaita, sekäminihedelmäpuita. Viljelijä vastaa kasvustonsa pysymisestä omalla palstallaan juurineen ja latvustoineen.

2.4 Vieraslajien istuttaminen ja viljely on kielletty. Viljelijän tulee myös ilmoittaa kaupungille vieraslajihavainnoista alueella. Vieraslajit on määritelty vieraslajiasetuksessa ja laissa vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta.

2.5 Viljelypalstojen reunoille on jätettävä kulkuväylät vapaiksi, jotta kulku muille palstoille onnistuu esteettä. Kulkuväyliä ei saa ottaa viljelykäyttöön, kaupunki poistaa kulkuväylillä olevat viljelykasvit.

2.6 Kasvatuksessa sallitaan alle 2m korkea, pinta-ala max 2,5 m2 kausittainen kevyt kasvihuone tai muovitunneli. Talveksi tällaiset kasvatukseen käytettävät rakenteet on poistettava. Kaupunki ei salli palstoilla pysyviä kasvihuoneita. Kasvihuone tulee sijoittaa siten, ettei se häiritse naapureita tai kulkua palstoille. Kasvihuone sallitaan vain isoille noin aarin suuruisille palstoille.

2.7 Palstalla sallitaan max. 40cm korkeat kohopenkit. Kohopenkit voi reunustaa laudoituksella. Yli 20 cm syvien viljelypainanteiden ja ojien kaivaminen on kielletty.

2.8 Työvälineitä voi säilyttää laatikossa (maksimi pit. 2 m x lev.1 m x kork.1 m). Viljely- ja työvälinelaatikot voivat olla palstalla talven yli ja niitä saa olla korkeintaan kaksi.

2.9 Viljelypalstalle ei saa rakentaa pysyviä rakenteita, kuten katoksia, terasseja, kivimuureja tai muita vastaavia rakenteita. Kaupunki voi poistaa luvattomat rakenteet viljelypalstalta ja laskuttaa vuokralaiselta täysimääräiset siivouskustannukset + 100 € suuruisen sopimusmaksun.

2.10 Palstan saa aidata ainoastaan kevytrakenteisella max. 120cm korkealla ja hillityn värisellä aidalla (esim. muovitettu verkkoaita). Viljelijän tulee pystyä poistamaan aita, mikäli Espoon kaupungilla tulee tarvetta tehdä kunnossapitotöitä lähialueilla. Karkotusnauhat sallitaan.

2.11 Useampaa palstaa ei saa yhdistää, eikä aidata yhtenäisellä aidalla. Palstojen väliset polut tulee pitää kaikkien käytössä, jotta kaupunki pääsee tekemään kunnossapitotöitä alueella.

2.12 Palstalla sallitaan kevyet puutarhakalusteet (pinottavat/kokoontaittuvat), puulaatat ja aurinkovarjot.

2.13 Vesipisteisiin ei saa asentaa eikä niistä poistaa osia. Sadettimien käyttö on kielletty. Viljelypalstalle kannattaa hankkia siisti kasteluveden säilyttämiseen soveltuva iso astia. Viljelijän tulee ilmoittaa kaupungille välittömästi havaitsemistaan vuodoista kastelujärjestelmässä ja tarpeen mukaan sulkea vedentulo.

2.14 Viljelyssä ei saa käyttää kemiallisia kasvinsuojelu- tai torjunta-aineita.

2.15 Lantaa tai lannoitteita saa säilyttää ainoastaan suljetuissa säkeissä tai tynnyreissä omaa tarvetta varten. Vain kompostoitu lanta on sallittu.

3. Jätehuolto

3.1 Vuokraajan on huolehdittava palstansa sekä sen lähiympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä. Vuokraajan on toimitettava suurimmat jätteet pois palstalta omalla kustannuksellaan. Alueilla on käytössä sekajäteastiat, mutta astian viereen ei saa jättää roskia.

3.2 Kasvijätteet tulee kompostoida kompostiin tai kehikkoon omalle palstalle, lanta ei voi kompostoida palstalla olevassa kompostissa. Komposti voi olla palstalla talven yli. Kasvijätteen ja roskan läjittäminen viljelypalsta-alueen ympäristöön on kielletty. Espoon kaupungin sivuilla on erikseen mainittu ne viljelypalsta-alueet, joissa on yhteiskomposti käytössä.

3.3 Viljelypalstalle ei saa tuoda, eikä siellä saa säilyttää viljelytoimintaan kuulumattomia tavaroita (esim. vesialtaita, autonrenkaita, sohvia tai kodinkoneita). Viljelypalstat eivät ole viljelyyn kuulumattoman tavaran hyötykäyttö / säilytysalueita. Kaupunki voi hävittää tällaiset tavarat viljelypalstalta ja laskuttaa viljelijältä täysimääräiset siivouskustannukset + 100 €.

3.4 Yleisten alueiden ojia ei saa padota, eikä päällystää pressuilla tai muulla tavaralla.

4. Rajat

4.1 Palstamerkkien siirtäminen alueella on kielletty. Viljelypalstojen rajojen epäselvyyksien selvittämisestä kaupunki laskuttaa toimenpiteestä aiheutuneet kulut täysimääräisenä asianomaiselta.

4.2 Viljelijä pitää palstaansa rajautuvien kulkuväylien kasvuston matalana ja kulkuväylät kuljettavina.

5. Muuta

5.1 Kaupunki ei vastaa kasveille tai palstalla oleville rakenteille tehdystä ilkivallasta tai luonnontuhoista aiheutuville vahingoille.

5.2 Siirrettävät hiiligrillit ovat sallittuja. Palstalle ei saa tehdä avotulta. Roskien ja muiden jätteiden polttaminen kielletty. Viljelijöiden tulee noudattaa annettuja lakeja ja seurattava maasto- ja metsäpalovaroituksia. Ko. varoitusten aikana kaikki tulenteko on kielletty.

5.3 Lemmikit ovat sallittu, kun ne eivät aiheuta häiriötä muille ja ympäröivälle luonnolle, ja pysyvät viljelijän palstalla.

Kaupunkitekniikan johtajan päätöspöytäkirja 9.2.2021 §2 Yleiset asiat: Espoon kaupungin viljelypalstojen sääntötäydennys koskien Silkkiniityn viljelypalstoja

6. Silkkiniityn viljelypalstat

6.1. Mikäli viljelijä haluaa aidata viljelypalstansa, aidan tulee olla vihreä muovipintainen metalliverkko, maksimikorkeus 100 cm. Aitauksessa käytettävien tukitolppien malli voi olla joko pyöreä maks. 60mm halkaisijaltaan oleva, tai neliskulmainen 45x45 mm puutavara. Tolpan korkeus on oltava aidan korossa, karkoitusnauhaa ei sallita. (korvaa kohdan 2.10.)

6.2. Sääntöjen kohdan 2.3. mukaisia minihedelmäpuita ei sallita Silkkiniityssä, muutoin sääntö on voimassa.

6.3. Harsojen käyttö esikasvatukseen sallittu, muovitunnelit ja kasvihuoneet ovat kiellettyjä (korvaa kohdan 2.6.)

6.4. Palstalla sallitaan maksimissaan 200 litran, siisti vesisäiliö, väri vapaavalintainen. (Tarkennus sääntöön 2.13.)

6.5. Silkkiniityssä on biojätteelle oma keräyssäiliö ilmoitustaulun luona, jonne kaikki palstoilta syntyvä kasvijäte tulee viedä (kaupunki ei tuo kompostia rottaongelman ehkäisemiseksi). Kompostointi omalla palstalla ei ole sallittu. (Korvaa kohdan 3.2.)

6.6. Palsta nro 20: Liikuntarajoitteisten viljelylaatikot 
6.6.1. Kaupunki toimittaa viljelylaatikoita alueelle vain tilauksesta (maks.4 kpl), sekä vastaa niiden kunnossapidosta.
6.6.2. Kaupunki vastaa multien vaihtamisesta laatikoihin kerran vuodessa ja kivituhkapinnan kunnossapidosta.
6.6.3. Ei sallita monivuotisia kasveja.