Ohjeita asumisoikeusasunnon hakijalle

Asumisoikeusasuntoa voivat hakea kaikki 18 vuotta täyttäneet.

Asumisoikeuden saajaksi hyväksymisen edellytyksenä on hakijan asumisoikeusasunnon tarve. Hakijalla ei katsota olevan asumisoikeusasunnon tarvetta, jos hänellä on:

  • hakualueella omistusasunto, joka sijainniltaan, kooltaan, varustetasoltaan, asumiskustannuksiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan kohtuudella vastaa haettua asumisoikeusasuntoa; tai
  • varallisuutta siinä määrin, että hän voi rahoittaa vähintään 50 prosenttia hakemansa tai hakemaansa vastaavan asunnon käyvästä vapaasta hinnasta tai peruskorjata hakualueella sijaitsevan omistusasuntonsa hakemaansa asuntoa vastaavaksi.

Varallisuusrajaa ei ole 55 vuotta täyttäneillä hakijoilla, eikä asumisoikeusasuntoa vaihtavilla.

Asumisoikeusasunnon hakuun tarvitaan järjestysnumero, jota haetaan kunnalta. Järjestysnumeron saatuaan hakijat hakevat asuntoa suoraan niiden omistajilta.

1. Asumisoikeusasunnon järjestysnumerohakemus

Asumisoikeusasuntoa haluavan tulee jättää ensin hakemus järjestysnumeron saamiseksi Espoon tai Helsingin kaupungille. Järjestysnumero on voimassa toistaiseksi.

 Järjestysnumeroa voi hakea kolmella eri tavalla

2. Hakijan ilmoittautuminen asumisoikeusasuntojen omistajille ja asumisoikeuden saajan hyväksyminen

Hakijan tulee järjestysnumeron saatuaan ilmoittautua talonomistajille, joiden omistamista taloista hän haluaa asuntoa hakea. Jokaisella omistajalla on oma hakijarekisterinsä.

Talonomistaja esittää pienimmän järjestysnumeron omaavaa hakijaa asumisoikeuden saajaksi.  Esityksen liitteeksi hakijan tulee toimittaa talonomistajalle esitäytetty veroilmoitus ja tarvittavat muut selvitykset varallisuudesta. Mikäli edellytykset täyttyvät, kunta hyväksyy hakijan asumisoikeuden saajaksi.

Mikäli hakija kieltäytyy kolme kertaa hänelle hakemuksensa perusteella tarjotusta asunnosta, hakija menettää järjestysnumeronsa.

3. Asumisoikeusasunnon vaihto

Asumisoikeusasunnon vaihtoa hakevalla tulee olla käyttämätön järjestysnumero.

Asuntoja hakualueella keskenään vaihtavat eivät tarvitse uutta järjestysnumeroa. Heidän tulee ottaa käytännön järjestelyjä varten yhteyttä asumisoikeusasuntojensa omistajiin.

Asumisoikeusasunnosta luopuminen

Asunto irtisanotaan omistajalle. Irtisanomisaika on kolme kuukautta. Asunnosta luovuttaessa luovutushinta on alkuperäinen asumisoikeusmaksu korotettuna rakennuskustannusindeksillä. Asumisoikeusasuntoa ei voi lunastaa omaksi.

Lisätietoja asumisoikeusasunnoista: ympäristöministeriö.

Espoon kaupungin asuntoyksikkö
puh. 040 657 6641 (ma-ti klo 9-11 ja ke-to klo 13-15)